Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Chiralne nanoklastry srebra zwiększają zdolność wykrywania

Finansowany ze środków UE zespół naukowców po raz pierwszy wytworzył chiralne nanoklastry srebra wykonane z mieszaniny chiralnych ligandów. Synteza klastrów tego rodzaju może przyczynić się do rozwoju nowego typu czujników.
Chiralne nanoklastry srebra zwiększają zdolność wykrywania
Małe klastry metalu posiadają wiele unikalnych właściwości optycznych, które mogą być wykorzystywane w zastosowaniach, takich jak wykrywanie chemiczne, kataliza i gromadzenie energii świetlnej. Wykazano, że rozmiar, rodzaj ligandów i środowisko chemiczne mają zasadnicze znaczenie w zapewnianiu jakości absorpcji i emisji nanoklastrów srebra.

W ramach projektu NPINMUPSS (Separation of nanoparticles (NP) in multiphase systems (MuPSs)) naukowcy wykorzystali mieszaninę ligandów w pobliżu srebra, przez co nadali mu chiralność, która powinna zwiększać jego właściwości optyczne.

Przy wykorzystaniu binarnego systemu ligandów składającego się z L-cysteiny (L-Cys) i kwasu merkaptoheksanowego (HAM) zespół wytworzył chiralne nanoklastry srebra. W szczególności tworzenie nanoklastrów było powiązane z obecnością achiralnego ligandu, MHA, natomiast chiralność przypisuje się obecności L-Cys.

Niezależnie od stosunku ligandów lub stosunku srebra do tiolu zespół zaobserwował tworzenie się chiralnych nanoklastrów o podobnych właściwościach chemicznych. Przy wykorzystaniu różnych technik spektroskopii kołowej (dichroizmu kołowego i spektroskopii w ultrafiolecie i świetle widzialnym) zespół scharakteryzował również właściwości optyczne klastrów.

Wyniki projektu sugerują, że można nadać chiralność nanostrukturom srebra wyłącznie poprzez zmieszanie chiralnych i achiralnych ligandów. Zastosowanie achiralnego ligandu może wpływać na uporządkowanie powłoki ligandu, a tym samym nadawać chiralność nanoklastrom srebra.

W ramach projektu NPINMUPSS wydano cztery publikacje i złożono dwa zgłoszenia patentowe.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Chiralny, nanoklastry srebra, wykrywanie, ligandy, właściwości optyczne, L-Cys, MHA
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę