Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Współpraca bakterii na poziomie molekularnym

Zakażenia bakteriami, które tworzą biofilm, są szczególnie niebezpieczne. Bakterie takie cechują się często antybiotykoopornością i mogą powodować przewlekłe zakażenia.
Współpraca bakterii na poziomie molekularnym
Biofilm jest to społeczność mikroorganizmów przyczepionych do podłoża. Tworzą one strukturę polimerową, która ułatwia przyleganie i powstawanie uporządkowania trójwymiarowego. Najbardziej niepokojące jest prawdopodobnie powstawanie bariery chroniącej przed środkami bakteriobójczymi.

W ramach finansowanego przez UE projektu PSL (Intercellular signalling functions of bacterial biofilm extracellular matrix) badano i porównywano istotność dwóch pospolitych polisacharydów, PSL i PEL, dla społeczności bakterii Pseudomonas aeruginosa. P. aeruginosa jest oportunistycznym patogenem, który może wywoływać posocznicę i respiratorowe zapalenie płuc.

PSL są współdzielone przez bakterie, dzięki czemu zarówno te, które wytwarzają ten związek, jak i te, które nie mogą go produkować, zyskują np. ochronę przed antybiotykami. Z kolei PEL są "prywatną" własnością bakterii i mutanty ich pozbawione szybko przegrywają konkurencję z producentami PEL, jako że PEL nie gwarantuje wspólnej ochrony przed środkami bakteriobójczymi.

Po analizie molekuł zawierających takie metale, jak srebro lub gal, badacze doszli do wniosku, że ta nowa generacja leków skierowanych przeciwko tworzącym biofilm bakteriom jest obiecująca, lecz wymaga dalszych badań.

Inną potencjalną metodą zwalczania biofilmu jest wykorzystanie wici typu IV, służącej do ruchliwości powierzchniowej. Wici te są prawdopodobnie istotne podczas organizacji już przylegających bakterii. Nie są one receptorami PSL jako molekuł sygnałowych, ale wydaje się, że istnieje związek między PSL a wiciami typu IV, który zwiększa ruchliwość powierzchniową.

Badacze szukają też zależności między regulacją polisacharydów PEL i PSL. Wcześniejsze badania sugerowały, że ogólny regulator zmian potranskrypcyjnych, RsmA, może uczestniczyć w regulacji obu typów polisacharydów. Jednakże projekt PSL wskazuje na istnienie dwóch regulatorów pośredniczących między PEL i RsmA, a więc zależności te nie są bezpośrednie.

W projekcie uzyskano ważną wiedzę na ten temat, co ma ogromne znaczenie w walce z opornością mikroorganizmów na leki. Nieselektywne metody zabijania bakterii zwykle zwiększają presję selekcyjną w kierunku oporności. Celowanie w podstawy molekularne powstawania biofilmu przeciwdziała tej tendencji i stanowi prawdopodobnie bardziej zrównoważone rozwiązanie problemu zakażeń bakteryjnych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Biofilm, antybiotykooporność, przewlekłe zakażenie, PSL, PEL, RsmA
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę