Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CHECKPOINT-INACT — Wynik w skrócie

Project ID: 293770
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Hiszpania

Alarm komórkowy zapobiegający mutacjom

Aby zachować integralność genomu, komórki eukariotyczne wykształciły szereg mechanizmów wykrywania uszkodzeń DNA. Naukowcy europejscy opisali nowy mechanizm, dzięki któremu komórki mogą utrzymać integralność genomu.
Alarm komórkowy zapobiegający mutacjom
Jest to tzw. punkt kontrolny uszkodzenia DNA, który działa jak alarm, gdy w komórce wystąpią problemy z kopiowaniem chromosomu. Ten system aktywizuje określone czynniki naprawy problemu i ochrony genów. W przeciwnym razie dochodzi do mutacji i aberracji chromosomalnych, związanych z predyspozycjami do nowotworzenia i innych chorób u ludzi. W związku z tym należy koniecznie wyjaśnić działanie tego mechanizmu.

Wcześniejsze prace finansowanego przez UE konsorcjum CHECKPOINT-INACT (Novel mechanisms inactivating checkpoint response) umożliwiły odkrycie nowych czynników wyłączających punkt kontrolny (CIF), które odgrywają dominującą rolę w odpowiedzi związanej z punktem kontrolnym. Ortologi tych czynników u człowieka są już znane jako czynniki związane z transformacją nowotworową i rozwojem nowotworów złośliwych, lecz nie było wcześniej dowodów na ich związek z naprawą DNA.

Podczas projektu CHECKPOINT-INACT badacze korzystali z metod genetyki, genomiki, biologii molekularnej i proteomiki, aby opisać rolę nowych CIF w odpowiedzi komórkowej na czynniki genotoksyczne. Dodatkowo pracowano nad identyfikacją molekuł docelowych CIF w szlaku punktu kontrolnego. Wprawdzie prace prowadzono na drożdżach piekarniczych, jednak można je bezpośrednio ekstrapolować na komórki człowieka, zważywszy na zachowawczość tych mechanizmów u różnych gatunków.

Podsumowując, wyniki badania dostarczają fundamentalnej wiedzy na temat komórkowych mechanizmów naprawy DNA i zachowania integralności genomu. Stanowią również silną podstawę dla przyszłych badań nad nowotworzeniem i nowymi lekami.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Mutacje, punkt kontrolny uszkodzenia DNA, chromosom, czynniki wyłączające punkt kontrolny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę