Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe spojrzenie na radiobiologię

Ponad 60% pacjentów onkologicznych w Europie jest leczonych z zastosowaniem radioterapii. Zwiększenie skuteczności i zmniejszenie cytotoksyczności promieniowania jonizującego jest ogromnie istotnym zadaniem.
Nowe spojrzenie na radiobiologię
Mimo postępów w celowanej radioterapii promieniowanie jonizujące nadal wiąże się z istotnymi działaniami niepożądanymi na zdrowe tkanki. Coraz więcej danych wskazuje, że śródbłonek naczyń włosowatych odgrywa rolę w odpowiedzi komórek na promieniowanie. Na poziomie molekularnym odpowiedź ta jest prawdopodobnie uzależniona głównie od białek p38 MAPK, które ulegają aktywacji pod wpływem stresu oksydacyjnego związanego z napromieniowaniem.

Aby zmapować odpowiedź śródbłonka na stres oksydacyjny wywołany promieniowaniem jonizującym, zainicjowano finansowany przez UE projekt P38RADOX (Identification of p38 MAPK partners in the response of endothelium to oxidative stress and ionizing radiation. Impact in cancer radiotherapy), którego celem było odkrycie nowych molekuł sygnałowych szlaku p38 MAPK.

Korzystając z połączenia metod proteomiki, biochemii i mikroskopii, badacze odkryli, że nukleofozmina (NPM) stanowi nieznanego dotąd partnera p38 MAPK w komórkach śródbłonka. Zaobserwowali, że stres oksydacyjny i promieniowanie jonizujące indukowały defosforylację NPM, przez co przenosiła się ona do jądra komórkowego, wpływając na odpowiedź na uszkodzenie DNA. Wpływ ten przejawiał się w szczególności opóźnieniem w naprawie uszkodzeń obu nici DNA, przez co nawarstwiały się jego błędy w tych komórkach.

Łącznie wyniki badania wskazują na rolę NPM w niestabilności genomicznej komórek śródbłonka, polegającej na pogorszonym wykrywaniu uszkodzeń DNA i ich opóźnionej naprawie w komórce. Wprawdzie zjawisko to nie zostało jeszcze zwalidowane na próbkach klinicznych, jednak może ono stanowić przyczynę dalszych dysfunkcji komórek i poważnych zaburzeń naczyń krwionośnych. NPM mogą więc stanowić molekuły docelowe przy ograniczaniu dysfunkcji śródbłonka i toksyczności związanej z radioterapią, poprawiając jej wyniki.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Radioterapia, promieniowanie jonizujące, p38 MAPK, nukleofozmina, odpowiedź na uszkodzenia DNA
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę