Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Czynniki ryzyka raka jelita cienkiego

Rola włóknika spożywczego i innych czynników ryzyka w rozwoju raka jelita cienkiego pozostawała do tej pory nieznana. Badacze odkryli, że palenie tytoniu stanowi ważniejszy czynnik ryzyka od diety.
Czynniki ryzyka raka jelita cienkiego
Naukowcy uważają, że męskie hormony płciowe są przyczyną większej zachorowalności mężczyzn na raka jelita cienkiego. W badaniach na zwierzętach ustalono, że fitoestrogeny (hormony pochodzenia roślinnego) i włóknik spożywczy, które mają związek z otyłością, mogą zapobiegać rakowi jelita cienkiego.

Finansowany przez UE projekt OGAPEF (Obesity and gastrointestinal adenocarcinomas: The independent and joint roles of dietary phytoestrogens and fibres) miał na celu wyjaśnienie roli otyłości oraz fitoestrogenów i włóknika w diecie w zwiększaniu ryzyka raka jelita cienkiego u kobiet i mężczyzn.

Naukowcy analizowali wpływ roślinnych związków chemicznych, indeksu masy ciała (BMI) i obecności lub braku nałogu tytoniowego na uczestników badania.

Zespół chciał określić rolę diety, otyłości i flory bakteryjnej jelita w nagłym zwiększeniu zachorowalności na raka jelita cienkiego w ostatnich dziesięcioleciach. Zespół badawczy analizował następnie dane żywieniowe z poprzednich badań, dotyczących łącznie 501 polifenoli z 452 roślinnych produktów spożywczych.

Nie odkryto żadnej zależności między polifenolami, w tym fitoestrogenami, a ryzykiem raka jelita cienkiego. Co więcej, otyłość nie oddziaływała z obecnością polifenoli i włóknika w diecie przy ocenie ryzyka raka jelita cienkiego.

W projekcie OGAPEF stwierdzono natomiast niewielki potencjalny związek otyłości z wyższym ryzykiem raka jelita. Co ciekawe, stwierdzono w projekcie, że palenie tytoniu ma duży wpływ na zachorowalność na raka górnych odcinków przewodu pokarmowego.

Wyniki tego badania pozwolą lepiej zrozumieć czynniki ryzyka raka jelita cienkiego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Czynniki ryzyka, rak jelita cienkiego, włóknik spożywczy, palenie tytoniu, fitoestrogeny, otyłość
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę