Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe badania wyjaśniają mechanizmy separacji przepływu

Separacja przepływu, stanowiąca oddzielenie się przepływającego powietrza od samolotu w formie wirów i zawirowań, może zwiększyć opór i wygenerować aerodynamiczny hałas. Zespół naukowców UE przeprowadził dalsze badania dotyczące mechanizmów separacji przepływu, tak aby określić charakterystykę wydajności skrzydeł samolotu lub łopatek turbiny.
Nowe badania wyjaśniają mechanizmy separacji przepływu
Głównym celem projektu ICOMASEF (Instability and control of massively separated flows) było połączenie metod eksperymentalnych i numerycznych, tak aby lepiej zrozumieć niestabilność, możliwości kontrolowania oraz hałas generowany przez separację przepływu.

Uczestnicy projektu uzyskali znaczące postępy we wszystkich tych aspektach. Opracowane zostały między innymi numeryczne metody obliczania optymalnych perturbacji napływowych w odrębnych przepływach oraz nowe narzędzia do analizy niestabilnej dynamiki obliczeniowej płynów oraz analizy niestabilności nieściśliwych odrębnych przepływów.

Prace teoretyczne doprowadziły do opracowania nowych algorytmów analizy ściśliwych przepływów odrębnych oraz modelu zachowania aeroakustycznego wynikającego z odrębnych przepływów, np. dla podwozia lub turbin wiatrowych.

Przeprowadzono również badania w zakresie niestabilności przepływów otwartych wnęk oraz analizę i kontrolę wibracji wywoływanych wirami.

Badacze realizowali również program wymiany wiedzy poprzez staże i opracowali 30 publikacji. W 2012 r. w ramach projektu przeprowadzone zostało na Krecie sympozjum dotyczące globalnej niestabilności i kontroli przepływów, którego uczestnicy skupili się na identyfikacji i kontroli globalnych niestabilności przepływów w rzeczywistych zastosowaniach.

W 2013 r. w Prato zorganizowano międzynarodowe posiedzenie dotyczące odrębnych przepływów, a główną analizowaną kwestią była niestabilność, kontrola oraz hałas generowany przez separację przepływów z fazy nieściśliwej do fazy lotu hipersonicznego. W warsztatach uczestniczyli wiodący specjaliści ze Stanów Zjednoczonych, Izraela, Japonii, Arabii Saudyjskiej oraz wielu krajów europejskich. Celem warsztatów była ocena najnowszej teorii, eksperymentów oraz obliczeń w zakresie odrębnych przepływów w aeronautyce oraz powiązanych dziedzinach. W 2014 r. w Rio de Janeiro w ramach projektu zorganizowano sympozjum IUTAM dotyczące przejścia przepływu laminarnego w przepływ turbulentny.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Separacja przepływu, opór, skrzydła samolotu, łopatki turbiny, niestabilność, hałas
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę