Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SOG PEERS — Wynik w skrócie

Project ID: 323444
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Francja

Elektryczny system do kołowania samolotów

Unijny zespół naukowców opracował system do elektrycznego napędzania kół samolotu podczas kołowania. System magazynuje energię elektryczną wytwarzaną pod wpływem ruchu, dzięki czemu stanowi alternatywne rozwiązanie do zasilania odrzutowego podczas kołowania, co zapewni oszczędność paliwa.
Elektryczny system do kołowania samolotów
UE finansuje wiele różnych projektów ukierunkowanych na poszukiwanie oszczędności we wszystkich aspektach lotnictwa. Jednym z obszarów potencjalnych oszczędności jest wykorzystanie mocy silnika głównego do kołowania samolotu.

Zespół finansowanego ze środków UE projektu SOG PEERS (SOG power electronics with energy recycling system) zbadał i zademonstrował możliwości zastosowania alternatywnego systemu. Opracowano silniki elektryczne do kół samolotów przekształcające ruch na energię elektryczną, którą można magazynować. Ten ekologiczny elektroniczny system kołowania jest wyposażony w funkcje ruchu wstecz i do przodu, elektronicznego hamowania oraz tempomatu. Magazynowana energia jest również wykorzystywana do zasilania awaryjnego systemu wysuwania/wsuwania podwozia. Innowacje są wprowadzane w samolotach wykonujących loty na krótkich/średnich dystansach, w tym w modelach Airbus A320 i Boeing 737.

We wczesnej fazie skupiono się na projektowaniu, a następnie na rozwoju i wytwarzaniu różnych podzespołów.

W ramach projektu udało się opracować zasady sterowania silnikiem i elektronicznym urządzeniem zasilającym. Ważnym rezultatem było opracowanie modułu superkondensatora litowo-jonowego do magazynowania energii elektrycznej. Cykle ładowania i rozładowywania oraz ogólna wydajność były zgodne z oczekiwaniami. Inne wyniki obejmują technologiczny wkład do konwertera współczynnika mocy oraz wykorzystanie symulatora w czasie rzeczywistym do walidacji działania wszystkich podzespołów systemu.

Zespół przetestował i zweryfikował działanie całego systemu. Wyniki wykazały zdolność systemu do napędzania silników kół w obu kierunkach, a także możliwość prawidłowej współpracy jednostki sterującej z silnikami. Zespół z powodzeniem przetestował systemy zabezpieczeń zarówno w modelu demonstracyjnym, jak i w symulatorze, a także wytrzymałość i właściwości termiczne silnika. Przeprowadzono również symulacje dynamometru. Naukowcy przetestowali kompletny system w czerwcu 2015 r.

Wyniki projektu SOG PEERS zapewnią oszczędności paliwa na poziomie kilku procent na lot. Prace prowadzone w ramach projektu mogą również pomóc Europie w realizacji jej celów w zakresie efektywności lotnictwa.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Kołowanie samolotu, oszczędność paliwa, lotnictwo, SOG PEERS, ponowne wykorzystanie energii, energia elektryczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę