Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PLAAT — Wynik w skrócie

Project ID: 326011
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Niderlandy
Dziedzina: Przemysł

Nowe testy projektów usterzenia ogonowego samolotu

Zintegrowanie zaawansowanego silnika turbowentylatorowego w tylnej części kadłuba samolotu wymaga nowego podejścia do projektu kadłuba, zwłaszcza biorąc pod uwagę kwestie tłumienia hałasu. W ramach finansowanego ze środków UE projektu oceniono potencjał kilku projektów ograniczenia poziomu hałasu poprzez szeroko zakrojone testy w tunelu aerodynamicznym. Sformułowano również ważne sugestie dla przyszłych projektów samolotów.
Nowe testy projektów usterzenia ogonowego samolotu
W ramach projektu PLAAT (Aeroacoustic and aerodynamic wind tunnel tests at low speed for a turbofan model equipped with TPS) przeprowadzono serię testów modelu turbowiatraka wyposażonego w dwa silniki z symulatorami o napędzie turbinowym (TPS) w dwóch specjalnych tunelach aeroakustycznych I aerodynamicznych w dużym niemiecko-holenderskim tunelu aerodynamicznym w Marknesse (DNW-LLF) w Holandii. Dokonano ogromnego postępu w zakresie inteligentnego stałopłatu. Naukowcy przeprowadzili testy, korzystając z modelu konfiguracji biznesowego samolotu odrzutowego wyposażonego w usterzenie typu U. Model samolotu został wyprodukowany na potrzeby innego finansowanego ze środków UE projektu o nazwie LOSPA. Jeden silnik TPS pochodził z zasobów tunelu ONERA, a drugi z zasobów DNW.

Pierwsza część testów została poświęcona aerodynamice, a testy zostały przeprowadzone w komorze aerodynamicznego tunelu LLF o wymiarach 8 x 6 m2. Celem tych testów była analiza interakcji aerodynamicznych między różnymi konfiguracjami usterzenia ogonowego z gazami wydechowymi dwóch silników TPS.

Druga część dotyczyła parametrów akustycznych, a testy zostały wykonane w otwartej sekcji testowej tunelu aerodynamicznego LLF o wymiarach 8 x 6 m2. Do oceny procesu tłumienia hałasu dla usterzenia typu U za pomocą jednego symulatora o napędzie turbinowym zainstalowanym na modelu LOSPA wykorzystano trzy linie mikrofonów o szerokim zasięgu oraz duży fazowany układ mikrofonów 4 x 4 m2 spoza przepływu. Akustyczne pole bliskie badane było poprzez 4 układy bezzwłocznych czujników ciśnienia w gondoli TPS. W pomiarach poziomu hałasu szkieletu obejmujących model bez napędu silnik TPS został zastąpiony gondolą przepływową. W celach referencyjnych oraz na potrzeby kalibracji dodatkowo wykonano pomiary charakterystyki akustycznej izolowanych symulatorów TPS zainstalowanych w specjalnej obudowie w warunkach bezwietrznych I wiatrowych.

Testy wykonane w ramach projektu PLAAT to ważny krok w kierunku rozwoju przyszłych odrzutowców biznesowych oraz projektów silników z konfiguracją usterzenia poziomego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Usterzenie ogonowe, turbowentylator, tłumienie hałasu, testy w tunelu aerodynamicznym, inteligentny stałopłat, biznesowy samolot odrzutowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę