Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Pamięć, rozpraszanie uwagi i gromadzenie danych w procesie podejmowania decyzji

Badacze poczynili postępy w wyjaśnieniu procesu podejmowania decyzji na podstawie zapamiętanych informacji. Udało się uzyskać ważną wiedzę, która pomoże w prowadzeniu dalszych badań i opracowaniu metod postępowania w takich chorobach jak schizofrenia lub choroba Alzheimera.
Pamięć, rozpraszanie uwagi i gromadzenie danych w procesie podejmowania decyzji
Przyjmując podejście neurokognitywistyczne zespół projektu ACCDECMEM (Tracking accumulation processes in memory decisions) koncentrował się na dynamice kodowania, utrzymywania i odzyskiwania informacji, które mają zostać zapamiętane. Zespół korzystał z modeli obliczeniowych modułu pamięci odpowiedzialnego za rozpoznawanie, aby ustalić, jak podejmowane są decyzje na podstawie wspomnień i przeszłych doświadczeń.

Zespół opracował najpierw nowy schemat zadań, aby porównać neuronalne podłoże decyzji podejmowanych na podstawie danych postrzeganych i zapamiętanych. Następnie zarejestrowano elektroencefalogramy 30 osób zdrowych i 15 pacjentów, którym wszczepiono elektrody do monitorowania napadów padaczkowych. W projekcie ACCDECMEM opracowano innowacyjną metodę analizy klasyfikatorów, aby obserwować zwiększanie się z czasem różnic zależnie od ilości gromadzonych danych.

Inny aspekt projektu dotyczył związku między architekturą kognitywną (ACT-R) i oscylacjami w mózgu, wykorzystując tę architekturę do opracowania modelu rozpraszania uwagi (ważnego czynnika wpływającego na podejmowanie decyzji). Ten model można też zastosować do oceny wpływu procesów myślowych pomiędzy testami na podejmowanie decyzji.

Prace wskazują na występowanie pewnych korelacji, głównie w obszarach czołowych i skroniowych oraz ich różnic pomiędzy opieraniem decyzji o dane postrzegane i dane zapamiętane. Wyniki zaprezentowano na spotkaniu Stowarzyszenia Psychologii Matematycznej w 2015 roku.

Napisano artykuł, w którym wykazano, że potencjał środkowo-ciemieniowy jest wrażliwy na gromadzenie danych przy wykonywaniu zadań związanych zarówno z percepcją, jak i pamięcią. W innym artykule uczestnicy projektu ACCDECMEM opisali, jak oddziaływania pomiędzy regionami mózgu, które ujawniają się w postaci oscylacyjnej synchronizacji, uczestniczą w procesie podejmowania decyzji.

Prace w ramach projektu dotyczące gromadzenia danych i mechanizmów pamięci, jak również architektury poznawczej, przełożyły się na szereg publikacji i materiałów konferencyjnych. Wyniki omawiano też na uczelniach i konferencjach, krajowych i międzynarodowych.

Innowacyjne podejście projektu ACCDECMEM pozwoliło stworzyć modele odwracania uwagi i ma duże znaczenie społeczne, zważywszy że zaburzenia uwagi stanowią coraz poważniejszy problem w dzisiejszym świecie, gdzie trzeba ciągle być w kontakcie. Zespół badawczy otrzymał grant uczelniany na dalsze prace nad architekturą kognitywną (ACT-R) i oscylacjami w mózgu podczas wykonywania różnych zadań.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Pamięć, rozpraszanie uwagi, gromadzenie danych, podejmowanie decyzji, ACCDECMEM, decydowanie na podstawie zapamiętanych informacji
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę