Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BIO PRE-ORGANOCATS — Wynik w skrócie

Project ID: 618589
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

W kierunku opłacalnych i ekologicznych katalizatorów

Nowe prace badawcze w UE umożliwiają pionierskie zastosowanie nowej syntezy chemicznej korzystającej z opłacalnych i ekologicznych organokatalizatorów na miejsce tradycyjnych katalizatorów metalowych.
W kierunku opłacalnych i ekologicznych katalizatorów
Kataliza to kluczowy składnik dzisiejszej syntezy przemysłowej, która umożliwia obniżenie temperatury oraz przyspieszenie reakcji, a tym samym ograniczenie kosztów tych procesów. Nowe organokatalizatory są tańsze i mniej toksyczne dla środowiska, ale ich skuteczność jest jednak niższa od tradycyjnych katalizatorów.

W ramach finansowej ze środków UE inicjatywy BIO PRE-ORGANOCATS (Biomimetic multibinding pre-organocatalysts) podjęto próbę rozwiązania tej kwestii poprzez opracowanie organokatalizatorów o udoskonalonej selektywności i obniżonej inaktywacji pomiędzy reakcjami.

Podczas prac badawczych naukowcy opracowali kilka organokatalizatorów i porównali je do katalizatorów utworzonych wcześniej w laboratorium. Chociaż żaden z nich nie był skuteczniejszy od wcześniej istniejących katalizatorów, to jednak w ramach projektu BIO PRE-ORGANOCATS badacze doszli do bardzo ważnych wniosków.

Pierwszym z nich był sposób rozróżnienia blisko powiązanych ze sobą związków laktolu. Wiedza ta została już wdrożona do nowego procesu oddzielania dużych ilości mniejszych laktoli w roztworze, znacząco przyczyniając się do obniżenia kosztów reakcji.

Kolejnym osiągnięciem projektu jest zdefiniowanie nowego parametru wykorzystywanego do śledzenia aktywności katalitycznej w reakcji. Korzystając z tej metody, można nawet trzykrotnie zredukować ilość organokatalizatorów wymaganych w reakcji, a przez to ograniczyć powiązane koszty.

Chociaż w projekcie BIO PRE-ORGANOCATS nie został zrealizowany główny cel, to jednak poczyniono znaczące postępy w kierunku udoskonalenia działania katalizatorów nowej generacji.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Synteza chemiczna, organokatalizatory, BIO PRE-ORGANOCATS, laktol, aktywność katalityczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę