Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe czujniki do monitorowania mostów

Zespół UE opracował matematyczny model mostu uwzględniający wszystkie istotne siły i ruchy. Zespół porównał również nowe czujniki fizyczne i kamery śledzące ruch z modelem, w wyniku czego uzyskano niskobudżetowy system monitorowania mostów.
Nowe czujniki do monitorowania mostów
Od tysięcy lat inżynierzy zajmują się budową i utrzymaniem mostów. Współczesne czujniki bezprzewodowe i metody monitorowania znacznie usprawniają ten proces.

W ramach finansowego ze środków UE projektu MOSP (Monitoring of structural performance) wykonano model sił działających na most, a uzyskane informacje wykorzystano w procesie decyzyjnym.

W pierwszej kolejności badacze zwrócili się do kilku podmiotów zajmujących się budową i utrzymaniem mostów o podanie związanych z tym trudności i problemów. Uzyskano również dane pomiarowe i inne potrzebne informacje.

Następnie zespół opracował numeryczny model mostu prezentujący współzależności kluczowych zmiennych fizycznych.

Uczestnicy projektu MOSP opracowali kilka nowych technologii i metod pomiaru za pomocą czujników wykorzystywanych w systemach monitorowania kondycji konstrukcyjnej mostów. Trzy nowe technologie zostały przetestowane przy użyciu tradycyjnych metod. Do testowanych technologii należały bezprzewodowe przyspieszeniomierze do monitorowania, ultraczułe przyspieszeniomierze obliczające ruch mostu w odpowiedzi na działanie sił oraz kamery śledzące ruch.

Badacze stwierdzili, że działanie bezprzewodowych przyspieszeniomierzy nie różniło się od działania tradycyjnych urządzeń. Urządzenia bezprzewodowe nie tylko umożliwiają łatwiejszą instalację, ale również wyższej jakości monitorowanie. Testy odciążeń wskazały, że czułe przyspieszeniomierze zachowywały się tak samo jak tradycyjne systemy monitorowania ruchu. Również i w tym przypadku stosowanie nowej technologii było o wiele wygodniejsze. Co więcej, fizyczne modele numeryczne okazały się przydatne w procesie decyzyjnym dotyczącym interwencji strukturalnych.

W rezultacie konsorcjum opracowało i przetestowało w terenie niskobudżetowy system monitorujący przyspieszenie i temperaturę mostów. W systemie wykorzystano komercyjnie dostępne podzespoły. Wyniki wskazują, że niskobudżetowe systemy są skuteczne, chociaż wymagają kilku nowych technologii, takich jak np. testowane technologie.

Demonstracja nowych technologii monitorowania mostów opracowanych w ramach projektu MOSP utorowała drogę dla wprowadzenia podobnych systemów w Europie. Takie systemy nie tylko pozwalają na skuteczniejszą konserwację, ale również obniżają koszty.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Monitorowanie mostu, czujniki, MOSP, wytrzymałość strukturalna, bezprzewodowe akcelerometry
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę