Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Spersonalizowane leczenie białaczki

W ramach finansowanej przez UE inicjatywy stworzono platformę na rzecz udoskonalenia interwencji terapeutycznych w ostrej i przewlekłej białaczce. Badania obejmują opracowanie strategii leczenia spersonalizowanego i terapii dostosowanych do potrzeb różnych grup pacjentów chorych na białaczkę.
Spersonalizowane leczenie białaczki
Choroby hematologiczne stanowią około 9,5% nowych rozpoznań nowotworów złośliwych każdego roku, a wśród populacji pochodzenia europejskiego wskaźnik ten jest nieznacznie wyższy. Ponadto zachorowalność na ostrą białaczkę wzrasta wykładniczo po przekroczeniu 40 roku życia. Z racji stale zwiększającej się oczekiwanej długości życia choroby hematologiczne staną się bez wątpienia poważnym obciążeniem dla europejskich systemów służby zdrowia w najbliższej przyszłości.

Celem projektu NGS-PTL (Next generation sequencing platform for targeted personalised therapy of leukaemia) było wykazanie użyteczności danych genomicznych w udoskonalaniu terapii różnych postaci białaczki. Podkreślono też istotność wykorzystania danych genomicznych zarówno w medycynie spersonalizowanej, jak i w codziennej praktyce klinicznej.

Uczestnicy projektu opracowali narzędzia biostatystyczne i bioinformatyczne do analizy danych i integracji wyników badań naukowych z molekularnymi bazami danych. W rezultacie oceniono różne narzędzia do wykrywania genów fuzyjnych i opracowano metodę sekwencjonowania pełnego genomu na potrzeby analizy próbek od chorych na białaczkę i wykrywania mutacji wywołujących tę chorobę.

Połączenie innowacyjnych technologii sekwencjonowania i metod analitycznych umożliwiło naukowcom nakreślenie szczegółowego obrazu genomu każdego pacjenta w celu skuteczniejszego rozpoznawania i leczenia oraz określania rokowań. Konsorcjum zidentyfikowało też biomarkery choroby, analizując geny docelowe w dużych kohortach pacjentów.

W projekcie NGS-PTL opracowano i udoskonalono system badań doświadczalnych, dzięki któremu po raz pierwszy uzyskano dokładny "odcisk palca" choroby u poszczególnych pacjentów. Pomoże to uniknąć bardzo drogich, a często nieskutecznych lub nawet szkodliwych terapii. Zamiast tego nowe leki będą kierowane do konkretnych pacjentów, dla których będą skuteczne i bezpieczne.

Podsumowując, projekt NGS-PTL położył podwaliny pod określone podejście z dziedziny medycyny spersonalizowanej. Umożliwił ponadto stworzenie europejskiej platformy klinicznej i technologicznej do badania, rozpoznawania i leczenia kilku podtypów białaczki.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Białaczka, służba zdrowia, dane genomiczne, biostatystyka, bioinformatyka, molekularne bazy danych, medycyna spersonalizowana, sekwencjonowanie całego eksomu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę