Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowa nadzieja na leczenie raka mózgu

Przerzuty do mózgu (guz wtórny, który utworzył się z komórek nowotworu powstałego w innej części ciała i przetransportowanych do mózgu) zdarzają się u nawet 35% chorych na nowotwory. Leczenie przerzutów do mózgu jest bardzo trudne z powodu bariery krew-mózg, a okres przeżycia u takich pacjentów wynosi zwykle mniej niż 2 lata.
Nowa nadzieja na leczenie raka mózgu
Aby rozwiązać ten problem, członkowie inicjatywy CELL THERAPY (Harnessing of hematopoietic stem cells for targeting of brain metastases), finansowanej ze środków UE, starali się wykazać słuszność koncepcji celowanego dostarczania leków do przerzutów w mózgu przy użyciu krwiotwórczych komórek macierzystych (HSC).

Metoda polegała na wygenerowaniu HSC metodami inżynierii genetycznej do ekspresji leków przeciwnowotworowych, przeciwciał lub cytokin w leczeniu przerzutów. Chodziło o wykorzystanie naturalnej zdolności komórek macierzystych do "rozgoszczenia się" w danej lokalizacji w organizmie.

Wykorzystując komórki wywodzące się od HSC wytworzonych metodami inżynieryjnymi do ekspresji białka fluorescencyjnego zamiast leku przeciwnowotworowego, naukowcy wykazali, że jest to możliwe do zrealizowania. W badaniach na myszach oraz z udziałem ludzi dochodziło do naciekania komórek zarówno na już istniejące, jak i nowo powstałe przerzuty, lecz bez wpływu na zdrowe komórki mózgowia.

Ponieważ HSC dostają się również do śledziony i szpiku kostnego, naukowcy opracowali następnie system do ekspresji substancji terapeutycznej wyłącznie w komórkach mózgowia. Zidentyfikowali dwie molekuły promujące, które są aktywowane tylko w mózgu, co zapewnia precyzyjne dostarczanie leku do komórek rakowych mózgowia.

W projekcie CELL THERAPY po raz pierwszy wykazano bezpieczeństwo, skuteczność i celowość metody leczenia przerzutów do mózgu. Badanie weryfikujące trafność zaproponowanej koncepcji daje nadzieję na leczenie raka mózgu w przyszłości.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nowotwór złośliwy, przerzuty do mózgu, bariera krew-mózg, CELL THERAPY, celowane dostarczanie leków, krwiotwórcze komórki macierzyste
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę