Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Poprawa widzenia u starzejących się europejskich pracowników dzięki nowatorskim soczewkom

Pogarszający się wzrok może stwarzać potencjalne zagrożenia dla starzejącej się europejskiej siły roboczej. Aby rozwiązać ten problem, w ramach jednej z unijnych inicjatyw podjęto działania w celu stworzenia innowacyjnych soczewek.
Poprawa widzenia u starzejących się europejskich pracowników dzięki nowatorskim soczewkom
Starzejące się społeczeństwa europejskie, a więc również pracownicy pozostają aktywni zawodowo dłużej niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego poprawa pogarszającego się wzroku stała się kluczowym zadaniem w UE, gdzie, zgodnie z przewidywaniami, do 2020 roku 50% zatrudnionych stanowić będą osoby w wieku 55-64 lat. Starczowzroczność to schorzenie związane ze starzeniem, które objawia się postępującym pogorszeniem się zdolności skupienia wzroku na obiektach znajdujących się w bliskiej odległości. Starsi pracownicy fizyczni ze starczowzrocznością oraz innymi chorobami oczu zwykle wybierają okulary ochronne zamiast korekcyjnych. To jednak naraża ich samych oraz osoby z ich otoczenia na poważne zagrożenia w miejscu pracy.

Mając to na uwadze, twórcy projektu LIGHTSWORDS (Lens that might be a satisfactory way of reducing age degradation of sight), finansowanego ze środków UE, postanowili rozwinąć i dostosować istniejące technologie do wytworzenia niesymetrycznej soczewki z tworzywa sztucznego, skutecznie poprawiającej słaby wzrok.

Prace rozpoczęto od zdefiniowania dokładnych wymagań dla nowych soczewek oraz opracowania szczegółowego projektu i jego weryfikacji w drodze symulacji numerycznych właściwości optycznych. Przed rozpoczęciem produkcji partnerzy projektu przetestowali dwie ścieżki technologii formowania.

Następnie gotowe soczewki poddano szczegółowym pomiarom oraz testom właściwości optycznych, materiałowych i aplikacyjnych.

Innowacyjność rozwiązania LIGHTSWORDS polega na zdolności zwiększenia obrazowej głębi ostrości i kompensacji utraty akomodacji oka na skutek chorób oczu, takich jak starczowzroczność. W odróżnieniu od soczewek dwu-, trój- i wieloogniskowych, nowe soczewki zapewniają ostre widzenie na dowolną odległość, tj. od 33 centymetrów aż po nieskończoność. Po usunięciu ograniczeń okulistycznych, istnieje możliwość zastosowania nowego rozwiązania w soczewkach wewnątrz- i zewnatrzgałkowych.

W ramach projektu LIGHTSWORDS wprowadzono technologię do masowej produkcji tanich soczewek wysokiej jakości. Grupą docelową, która skorzysta z proponowanego rozwiązania, są osoby starsze, aktywne zawodowo z problemami ze wzrokiem.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Widzenie, soczewka, starczowzroczność, LIGHTSWORDS, wzrok, soczewka wewnątrzgałkowa, szkło kontaktowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę