Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

LIVEDIFFERENCE — Wynik w skrócie

Project ID: 249658
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Żyjąc z odmiennością w coraz bardziej zróżnicowanej Europie

Biorąc pod uwagę bezprecedensowe poziomy globalnej mobilności i szybko zachodzące zmiany demograficzne, kluczowym pytaniem naszych czasów jest: jak rozwijamy w sobie zdolność do życia z odmiennością? Finansowane ze środków UE badanie zostało poświęcone znalezieniu odpowiedzi na to pytanie, które w świetle globalnych kryzysów finansowych i ulegających eskalacji konfliktów stanowi również fundamentalne i nowe zagadnienie badawcze.
Żyjąc z odmiennością w coraz bardziej zróżnicowanej Europie
Projekt LIVEDIFFERENCE (Living with difference in Europe - Making communities out of strangers in an era of super-mobility and super-diversity) zaoferował również nowy wgląd w specyficzne formy uprzedzenia oraz rozwój teorii istotnego kontaktu. Istotny kontakt w tym przypadku dotyczy kontaktu, który faktycznie zmienia wartości, aby zaowocować raczej pozytywnym szacunkiem dla innych niż jedynie propagowaniem tolerancji.

W ramach pięciu projektów pomocniczych zgromadzono dane empiryczne pozyskane w Polsce i Zjednoczonym Królestwie. Uzbrojone w informacje o przestrzennych praktykach dotyczących spotkania i punktów zbieżnych badanie to ujawnia, że wzajemne powiązania między dwoma kontrastującymi europejskimi krajami owocują wspólną krytyką legalizacji równości. Ponadto w wyniku wyjątkowo dużej mobilności i różnorodności ludzie zmieniają swoje podejście do swoich publicznych kontaktów z innymi osobami. Dlatego codzienne spotkania z odmiennością mogą być odczytywane raczej jako dowód na to, że równość zakorzeniła się w sposobach myślenia i dyskursu w życiu publicznym, niż jako dowód postępującej, kosmopolitycznej kultury publicznej. Uzyskana wiedza wskazuje, że w kontekście krajowym i europejskim strategie ograniczania uprzedzeń powinny uzyskać wyższy priorytet.

Projekt LIVEDIFFERENCE oferuje również nowy wgląd w specyficzne formy uprzedzenia. Na przykład, w odniesieniu do uprzedzeń klasowych, ubóstwo jest obecnie powszechnie rozumiane jako osobiste niepowodzenie, nie zaś jako skutek działania kapitalizmu. Analizy badawcze wskazują na znaczne przetasowanie powiązań między różnymi grupami społecznymi w procesach identyfikowania "inności". Zrealizowane prace pomogły tym samym w określaniu cech uprzedzenia jako zjawiska zachodzącego w miejscach styczności różnych grup.

Zespół naukowców uczestniczących w projekcie ustalił, że miejsce pracy najskuteczniej sprzyja wystąpieniu istotnego kontaktu. Zaplanowane eksperymenty przestrzenne miały na celu nawiązanie istotnego kontaktu oraz opracowanie przestrzennego zestawu samodzielnego montażu, zwanego pokojem różnorodności. Prowadzone są dalsze prace nad oceną potencjału przeniesienia tej techniki do komercyjnych narzędzi szkoleniowych/edukacyjnych.

Otwierając nowe kierunki w interdyscyplinarnym badaniu kosmopolityzmu, projekt LIVEDIFFERENCE stworzył zintegrowaną bazę dowodową dotyczącą współczesnego zrozumienia różnic i przestrzennych praktyk spotkania. Wyniki projektu mogą pomóc w zapewnieniu informacji i wywarciu wpływu na europejskie polityki i strategie dotyczące życia z odmiennością.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Życie z odmiennością, LIVEDIFFERENCE, supermobilność, superróżnorodność, uprzedzenie, istotny kontakt
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę