Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MMS — Wynik w skrócie

Project ID: 240865
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Belgia

Rekonstrukcja średniowiecznej historii islamu

Projekt finansowany ze środków UE poświęcony był ponownej analizie standardowych poglądów na późnośredniowieczną historię islamu. Umożliwiło to rekonstrukcję tradycji politycznych, które zdominowały syryjsko-egipski sułtanat mameluków w XV wieku.
Rekonstrukcja średniowiecznej historii islamu
Projekt MMS (The Mamlukisation of the Mamluk Sultanate. Political traditions and state formation in 15th century Egypt and Syria) miał za zadanie pokazać sposób tworzenia się nowych tradycji oraz oparcia ich na zasadzie militarnego niewolnictwa. Odzwierciedla to proces powstawania państwa, plasując sułtanat mameluków na zasadach podobnych do transformacji społeczno-politycznych wyłaniających się w innych rejonach we wczesnym okresie nowożytnym w strefie euro-śródziemnomorskiej.

Dwa główne obszary badań obejmowały analizę zasad polityki regionalnej w XV wieku oraz sposób, w jaki ulegały one zmianie. Zastosowano metodologię wykorzystującą trzy typy badań oraz złożony system relacyjnej bazy danych.

Wyniki obejmowały identyfikację indywidualnych i społecznych tożsamości głównych podmiotów politycznych oraz rekonstrukcję tego, w jaki sposób podmioty, praktyki oraz instytucje współdziałały ze sobą. W ramach przeprowadzonych prac zdefiniowano również proces powstawania państwa na przykładzie sułtanatu Kairu poza wąskim kontekstem ciągłej instytucjonalizacji. Państwo to było badane jako społeczny twór stałego łączenia, powstawania i rozpadu centralnych ośrodków władzy.

Ujawniono szerokie użycie terminu "państwo mameluków", co, jak udowodniono, stanowiło konstrukcję ideologiczną, znaczeniowo pustą w analizie. Wyniki zostaną opublikowane w książkowej syntezie poświęconej tradycjom politycznym. Ostatecznie prace projektu MMS pomogą w znalezieniu odpowiedzi na podstawowe nowe pytania pojawiające się w przednowożytnej historii islamu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Średniowieczny, historia islamu, tradycje polityczne, sułtanat mameluków, powstawanie państwa, XV wiek
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę