Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

TRADE — Wynik w skrócie

Project ID: 249362
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Azjatycki handel i europejski przemysł

Zespół naukowców z UE zbadał historię handlu między Azją i Europą oraz jego skutki dla obu regionów. Badanie to ujawniło wzajemne powiązania między przedsiębiorstwami oraz rolę skandynawskich firm w ponownym eksporcie azjatyckich towarów w ramach Europy.
Azjatycki handel i europejski przemysł
Od XVII do XIX wieku szereg europejskich krajów prowadziło przedsiębiorstwa handlowe w Azji, a konkretnie w Indiach. Wynikający stąd obrót towarowy i kulturalny pomógł Europie przyjąć rolę ośrodka produkcji i ukazał Azji europejskie priorytety.

Finansowany ze środków UE projekt TRADE (Europe's Asian centuries: Trading Eurasia 1600-1830) pomógł w ilościowym oszacowaniu zmian wynikających z takiego handlu. Przeprowadzone badanie poświęcone było sposobowi, w jaki azjatyckie towary były produkowane, dostosowywane do europejskich gustów i rozprowadzane po Europie. W ramach przeprowadzonych badań pokazano również szczegółowo reakcje Europy na poziomie społecznym i produkcyjnym.

W ramach projektu najpierw przeprowadzono rekrutację, a następnie zgromadzono i przeszkolono zespół specjalistów. Członkowie projektu nawiązali silne kontakty z innymi naukowcami za pośrednictwem serii seminariów, konferencji i sieci kustoszy muzeów.

Naukowcy czerpali z europejskich archiwów państwowych, szukając odpowiedzi na nowe pytania. Uzyskane wyniki podkreśliły rolę prywatnego i uprzywilejowanego handlu prowadzonego przez kompanie wschodnioindyjskie. Przeprowadzone prace pokazały również zakres towarów importowanych do Europy oraz ich rozprzestrzenianie się po kontynencie.

Poczynione ustalenia ujawniły ważne powiązania między kompaniami wschodnioindyjskimi utworzone dzięki handlarzom oraz innym osobom pracującym jednocześnie dla kilku kompanii. Kompanie takie reagowały na europejskie trendy rynkowe, dostosowując zakres towarów będących przedmiotem wymiany handlowej.

Wybrane skandynawskie przedsiębiorstwa wypracowały zaawansowane rynki ponownego eksportu w Europie, rozwijając w ten sposób handel herbatą między Europą i Chinami. Wraz z handlem herbatą pojawił się import porcelany, jedwabiu oraz innych towarów luksusowych.

Analiza umiejętności rzemieślniczych oraz indyjskich towarów eksportowych obejmowała specjalne badanie XVIII-wiecznych tekstyliów z prowincji Gudźarat. Na tym etapie zbadano również 68 historii regionalnych rzemieślników pod kątem technologii, przekazywania umiejętności i adaptacji do światowych rynków. Historie te stały się przedmiotem cyfryzacji, streszczenia i tłumaczenia na język angielski oraz zostały udostępnione szerokiej publiczności. Zasoby te okazały się szczególnie cenne dla ludności okręgu Kaććh.

Do innych rezultatów projektu należą liczne prace opublikowane w magazynach, monografie i zredagowany tom oraz dodatkowe artykuły i rozdziały książek.

Prace zrealizowane w ramach projektu TRADE pomogły w przedstawieniu związków między handlem i historią, w szczególności tego, w jaki sposób Europa została wzmocniona w wyniku handlu z Azją.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Azjatycki, handel, europejski, towary azjatyckie, produkcja, kompanie wschodnioindyjskie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę