Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

GOPG — Wynik w skrócie

Project ID: 240989
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Hiszpania

Wpływ globalizacji i postępu technologicznego

Procesy globalizacji i postępu technologicznego stwarzają nowe możliwości, ale również wyzwania, ponieważ są to jedne z najbardziej widocznych sił współczesnej światowej gospodarki. Naukowcy z UE badali szczególne konsekwencje tych procesów.
Wpływ globalizacji i postępu technologicznego
W ramach projektu GOPG (Globalization, optimal policies and growth) badano wyzwania, przed jakimi stają twórcy polityk z powodu coraz szybciej postępującej globalizacji oraz roli tworzenia wiedzy na rzecz dobrobytu. Głównym tematem projektu była optymalna ochrona zwrotu z innowacji w celu podtrzymania rozwoju światowej gospodarki.

Naukowcy ustalili, że w sytuacji, gdy innowacja ma charakter sekwencyjny, optymalne polityki powinny zapewniać równowagę między ochroną zysków z tytułu innowacji i umożliwieniem szybkiego rozpowszechniania i standaryzacji nowych technologii. Optymalna równowaga zależy od stopnia globalizacji i trybu transferu technologii wśród różnych krajów.

Projekt zbadał sposób, w jaki liberalizacja handlu i gromadzenie wiedzy zwiększają rolę konkurencji i doboru talentów. Stypendyści projektu obserwowali wpływ offshoringu produkcji na kraje o niskich zarobkach. Stwarza to możliwość obniżenia kosztów produkcji, ale stanowi również zagrożenie dla milionów słabo wykwalifikowanych pracowników w krajach rozwiniętych.

Naukowcy zbadali tempo i kształt postępu technologicznego, aby w pełni zrozumieć wpływ offshoringu na zarobki i dobrobyt. Offshoring pracy i zmiany techniczne oparte na umiejętnościach stanowią dwie strony tej samej monety. Jednak sytuacja ta może wkrótce ulec zmianie, ponieważ w miarę trwania tendencji do offshoringu, innowacje będą stawiać na uprzywilejowanej pozycji słabo wykwalifikowanych pracowników i odwrócą równowagę w zakresie tego wpływu.

Projekt ten badał również sposób, w jaki polityczne ograniczenia pozostają pod wpływem międzynarodowego handlu oraz konsekwencje takiego stanu rzeczy dla globalnych struktur politycznych. Naukowcy oparli swoją analizę na rosnącym braku dopasowania między przywódcami politycznymi i ekonomicznymi, co wynika z globalizacji.

Ten brak dopasowania wymaga z kolei zmiany struktury politycznej, która ponownie rozdziela władzę poza scentralizowane zakresy jurysdykcji w kierunku nakładających się zakresów jurysdykcji, zarówno większych, jak i mniejszych od istniejących państw. Teoria opracowana w kontekście tego projektu sugeruje, że globalizacja może spójnie wyjaśnić powstanie dużych państw narodowych w XIX wieku, po którym to okresie nastąpił etap tworzenia międzypaństwowych związków, takich jak UE lub WTO, przy jednoczesnej politycznej fragmentacji w samych państwach.

Uzyskane wyniki pokazują konieczność zbadania procesu zmiany instytucjonalnej, który skłania społeczeństwa do organizowania się w struktury polityczne. Kluczową sprawą jest podkreślanie roli przyjmowania planów konstytucyjnych w celu umożliwienia lepszej reakcji na globalizację.

Podsumowując, projekt przedstawił główne wyzwanie, przed którym stoją współczesne społeczeństwa i instytucje polityczne. Są one poddawane odgórnej presji wynikającej z ekspansji instytucji międzynarodowych oraz rosnących oddolnych nacisków na decentralizację.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Globalizacja, postęp technologiczny, GOPG, optymalne polityki, offshoring
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę