Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

INTLAWRUSSIA — Wynik w skrócie

Project ID: 241025
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Estonia

Różnice między Rosją i Zachodem w zakresie prawa międzynarodowego

Rząd Federacji Rosyjskiej staje się coraz bardziej nieliberalny, co wpływa na jego doktrynę i praktykę w zakresie prawa międzynarodowego. Naukowcy postawili sobie za cel zbadanie, czy i dlaczego Rosję i kraje zachodnie łączy podobna koncepcja prawa międzynarodowego.
Różnice między Rosją i Zachodem w zakresie prawa międzynarodowego
Finansowany ze środków UE projekt zbadał na zasadzie porównawczej relacje pomiędzy Zachodem i Rosją, w szczególności w zakresie ich stanowisk dotyczących prawa międzynarodowego. Naukowcy postawili sobie również za cel dostarczenie teoretycznych dowodów na to, jak kraje nieliberalne rozumieją i stosują w praktyce prawo międzynarodowe oraz, czy "zachowują się one gorzej" od krajów liberalnych.

Główne osiągnięcie projektu ujawniło, że Rosja ma częściowo odmienną koncepcję prawa międzynarodowego w porównaniu z krajami zachodnimi, wyznającymi koncepcję głównego nurtu. Faktycznie, suwerenność państwa i wartości kolektywne są traktowane nadrzędnie w stosunku do praw człowieka i wartości indywidualistycznych w otoczeniu międzynarodowym. Jest to bezpośrednio związane z historią konstytucjonalizmu i prawa publicznego w Rosji, gdzie prawo międzynarodowe nie znajdowało zastosowania do jej obywateli w czasach sowieckich.

W ramach projektu INTLAWRUSSIA (International law and non-liberal states: The doctrine and application of international law in the Russian Federation) odkryto również zmiany rosyjskiego podejścia do prawa międzynarodowego w zależności od jej relacji z Europą i Zachodem w danym okresie. Zmiany te przedstawiono poprzez badania dyskursu z zakresu prawa międzynarodowego, głównie w okresie carskim.

Długa historia autorytarnych rządów w kraju nie pozwoliła nauce na rozwój niezależny od władzy państwowej i dlatego prawo międzynarodowe jest rozumiane jako władza państwa. Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 roku jest postrzegana jako definicja globalnej potęgi Rosji i wszelkie jej zmiany stanowiłyby pogwałcenie prawa międzynarodowego w Rosji. Z tego powodu udział tego kraju w Radzie Europy i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka był uznawany za anomalię.

Zważywszy na teoretyczny wymiar projektu, naukowcy przyjęli raczej podejście konstruktywistyczne niż liberalno-dogmatyczne. Zamiast charakteryzować podejście Rosji do prawa międzynarodowego w kontekście tendencji liberalnych lub nieliberalnych, lepszym rozwiązaniem jest powiązanie go z rosyjską praktyką państwowych rządów prawa. Krytyka rosyjskich uczonych mówiąca, że kraj ten jest kształtowany przez zjawisko "nihilizmu prawnego" jest również istotna dla prowadzonego badania.

Dla celów prowadzonego badania przeprowadzono wywiady z rosyjskimi sędziami, politykami i nauczycielami akademickimi z zakresu prawa w celu uzyskania bardziej szczegółowego i realistycznego punktu widzenia. Główne wyniki projektu opublikowano w monografii zatytułowanej: "Russian Approaches to International Law: An Interpretation of History, Theory and Recent State Practice" (Rosyjskie podejścia do prawa międzynarodowego: interpretacja historii, teorii i najnowszej praktyki państwowej) i opublikowanej przez wydawnictwo Oxford University Press.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Prawo międzynarodowe, Rosja, państwa nieliberalne, INTLAWRUSSIA
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę