Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

WATERWORLDS — Wynik w skrócie

Project ID: 229459
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Dania

Odporność społeczna wymagana do zachowania zasobów naturalnych

Przełomowe badania empiryczne i teoretyczne umożliwiły rozwój badań nad lokalnymi i społecznymi reakcjami na katastrofy ekologiczne w odniesieniu do najbardziej istotnego zasobu naturalnego: wody.
Odporność społeczna wymagana do zachowania zasobów naturalnych
Obecnie Ziemia jest zagrożona w obliczu katastrof ekologicznych i globalnych zmian klimatu. Groźba utraty niezbędnych zasobów naturalnych, obawy związane z rosnącą nieprzewidywalnością środowiska naturalnego oraz zmaganie się z problemem niszczenia siedlisk naturalnych w wyniku wstrząsów społecznych powodują cierpienie mieszkańców planety.

W celu rozwiązania tego problemu zespół projektu WATERWORLDS (Waterworlds: Natural environmental disasters and social resilience in anthropological perspective) pracował nad odnowieniem teorii odporności społecznej. Zespół badał miejsca, w których odczuwalne są różnice w dostępności zasobów wodnych, a także reakcje ludności na takie zmiany. Aby sprostać tym wyzwaniom, dokumentowano obserwacje prowadzone w ramach projektu.

Skupiono się na trzech głównych zmianach związanych z wodą: topnieniu lodu, podnoszącym się poziomie morza i wysychających gruntach. Obserwacja reakcji społecznych na te zmiany pozwoliła na porównanie bardzo zróżnicowanych społeczności i klimatów przy jednoczesnym zachowaniu ogólnych wzorców. W projekcie uczestniczyło piętnastu naukowców, którzy badali problemy środowiskowe w zachodniej Afryce, Arktyce, południowych Indiach, na Pacyfiku i w Peru.

Wyniki pokazują, że reakcje społeczne wpływają na naturę w takim samym stopniu, jak natura wpływa na społeczeństwo. Aby zapewnić przetrwanie ludzkości, konieczne jest zatem odnowienie poczucia odporności społecznej w celu ponownego przemyślenia warunków środowiskowych i odpowiedzialności ludzi za środowisko naturalne.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Odporność społeczna, zasoby naturalne, katastrofy ekologiczne, WATERWORLDS, zmiana klimatu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę