Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

PREFERENCES — Wynik w skrócie

Project ID: 209214
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Niemcy

Wpływ preferencji na wydajność gospodarczą

Kluczowe preferencje gospodarcze stanowią ważne części składowe każdego modelu gospodarczego – determinują one zachowanie, jak również wyniki gospodarcze i społeczne zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. Naukowcy z UE rozpoczęli globalne badanie rozmieszczenia, pochodzenia, wyznaczników i konsekwencji ludzkich preferencji.
Wpływ preferencji na wydajność gospodarczą
Pomimo fundamentalnej roli preferencji, nadal dysponujemy ograniczoną wiedzą empiryczną, a ważne pytania wciąż pozostają bez odpowiedzi. Pytania te dotyczą m.in. różnych stopni unikania ryzyka, wpływu indywidualnych cech, relacji pomiędzy preferencjami gospodarczymi a innymi umiejętnościami niepoznawczymi, różnic preferencji i podejść w zależności od środowisk społecznych i instytucjonalnych oraz różnic między populacjami i krajami.

Projekt PREFERENCES (Understanding preferences: Measurement, prevalence, determinants and consequences) koncentrował się na czterech szczególnie ważnych typach preferencji dotyczących: ryzyka, czasu, sfery społecznej oraz pracy i czasu wolnego.

Przeprowadzone badania poszerzyły wiedzę i zrozumienie wyznaczników i konsekwencji preferencji gospodarczych. Zespół zidentyfikował różne czynniki zewnętrzne stojące za różnorodnością preferencji, w tym wiek, płeć, rolę rodziców oraz potencjał poznawczy.

Projekt PREFERENCES wykorzystuje wiedzę pochodzącą z różnych dyscyplin, a stosowana metodologia łączy eksperymenty laboratoryjne i terenowe z badaniami sondażowymi prowadzonymi na dużą skalę. Umożliwiło to naukowcom przeprowadzenie wyczerpującej oceny zalet ściśle kontrolowanych środowisk oraz zestawów danych reprezentatywnych w dużej skali.

Głównym osiągnięciem projektu jest stworzenie globalnej mapy preferencji – oceny kluczowych preferencji gospodarczych specyficznych i reprezentatywnych dla danego kraju, przeprowadzonej w 76 krajach i obejmujących ponad 80 000 indywidualnych obserwacji. Taki zestaw danych umożliwia badanie różnic międzykulturowych i zakorzenionych kulturowo poszczególnych wyznaczników preferencji. Umożliwia on również wgląd w rolę preferencji w odniesieniu do wydajności gospodarczej danego kraju.

Przedstawiono systematyczny wpływ preferencji na ważne wyniki, takie jak decyzje finansowe, migrację i wzrost gospodarczy (na poziomie społecznym). Prace przeprowadzone w ramach projektu niosą ze sobą konsekwencje zarówno dla badań, jak i polityki.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Preferencje, wydajność gospodarcza, preferencje gospodarcze, różnice międzykulturowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę