Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

4DVIDEO — Wynik w skrócie

Project ID: 210806
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Szwajcaria

Lepszy film wideo 4D

Zespół naukowców z UE opracował nowe algorytmy służące do przetwarzania filmów wideo 4D. Opracowana technika umożliwia integrację kilku źródeł wideo w celu uzyskania filmów 3D o zmiennym punkcie widzenia.
Lepszy film wideo 4D
Tak zwany film wideo 4D opiera się na łączeniu plików wideo o tym samym temacie i nagranych z wielu kamer, czego efektem jest obraz 3D, który można oglądać bez zakłóceń z ujęć nagranych pod różnym kątem. Połączenie wszechobecnych mobilnych urządzeń wideo z internetowymi systemami udostępniania nagrań wideo oferuje nowe możliwości rekonstrukcji wydarzeń publicznych.

Finansowany ze środków UE projekt 4DVIDEO (4DVideo: 4D spatio-temporal modeling of real-world events from video streams) skoncentrował się na opracowaniu algorytmów nadających się do nagrywania i analizowania takich wydarzeń.

Prowadzone badania zaowocowały również postawieniem ważnych pytań i określeniem problemów związanych z realistyczną obsługą takiej technologii. Aby udzielić odpowiedzi na te pytania, zespół opracował sieć inteligentnych kamer umożliwiających realizację różnych zadań obserwacyjnych. Do zadań tych należał nadzór, śledzenie i rekonstrukcja obrazu o wysokiej rozdzielczości i wierności.

Uzyskane wyniki umożliwiają sięganie do dużych zbiorów nagrań wideo, takich jak serwis YouTube, i rekonstrukcji zdarzeń w sposób, który nie jest przywiązany do żadnego konkretnego położenia. Opracowane algorytmy umożliwiają użytkownikom płynne przechodzenie do różnych punktów widzenia przy zachowaniu określonej orientacji.

Do zastosowań wyników prac zrealizowanych w ramach projektu 4DVIDEO można będzie zaliczyć rekonstrukcję kryminalistyczną zdarzeń w oparciu o nagrania pochodzące z wielu mobilnych urządzeń do nagrywania filmów wideo.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Film wideo 4D, film wideo na urządzeniach przenośnych, wydarzenia w świecie rzeczywistym, obserwacja, nadzór
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę