Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

SELF — Wynik w skrócie

Project ID: 202893
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Nowe podejście do rozwoju świadomości samego siebie

Zespół naukowców z UE dostarczył nowych informacji na temat mechanizmów wspierających jeden z zasadniczych stanów psychiki człowieka: świadomości samego siebie. Dociekania koncentrowały się na poznawczej, afektywnej, neuronalnej i rozwojowej podstawie własnego ja, a wyniki okazały się ważne w kontekście poprawy umiejętności czytania i pisania oraz osiągnięć w tym zakresie.
Nowe podejście do rozwoju świadomości samego siebie
Członkowie projektu SELF (Studying developmental, neural, cognitive and affective aspects of the self in humans), finansowanego przez UE, przyglądali się, jak ludzie analizują informacje w zależności od tego, jak dużą przykładają do nich wagę. Dokładniej mówiąc, próbowali zbadać lokalizowanie tych procesów w mózgu, ich manifestację w postaci zachowania oraz związki z rozwojem.

Stosując zbieżne metody, od neurologii po psychologię, naukowcy badali refleksyjne, nieświadome aspekty własnego ja oraz ich wpływ na procesy poznawcze człowieka. Opracowali nowe metody bazujące na pojęciu posiadania tymczasowego, tworząc tymczasowe związki właściciel-przedmiot do badania docelowych zagadnień oraz aby wyjaśnić, w jaki sposób kodowanie auto-referencyjne poprawia pamięć w całym cyklu życia. To pomogło w zidentyfikowaniu obszarów w mózgu, które wydają się być aktywowane typowo w sytuacji tworzenia się związku właściciel-przedmiot. Być może te same ośrodki przewidują późniejszą przewagę pamięci dla przedmiotów przynależnych, jak również kolejność maksymalnej aktywacji tych obszarów.

W toku projektu SELF opracowano również nowatorskie techniki pomiaru preferencji w ocenie przez jednostkę przynależnych obiektów, co wykorzystano do zbadania wpływu kultury na ten związek.

Inny kierunek badania pozwolił ustalić wiarygodny obraz kodowania auto-referencyjnego u dzieci powyżej 4 roku życia. Jest to duży krok w kierunku poszerzenia wiedzy na temat rozwoju własnego ja we wczesnym dzieciństwie. Powiązane ustalenia laboratoryjne zostały wykorzystane do zaprojektowania zadania kodującego, które z powodzeniem przeprowadzono w środowisku szkolnym w celu poprawy umiejętności pisania. Prace zespołu projektowego mają olbrzymi wpływ na rozwój umiejętności czytania i pisania we wczesnym dzieciństwie oraz na zaprojektowanie celowanych interwencji o pozytywnych skutkach długoterminowych.

Zespół kontynuuje prace wykorzystując ustalenia teoretyczne w codziennym życiu i starając się wpłynąć na poprawę osiągnięć w czytaniu i pisaniu. W przyszłości twórcy projektu zamierzają opracować interwencje szkolne, mające poprawić umiejętność czytania i pisania na etapie edukacji wczesnoszkolnej, jak również wczesne rozumienie matematyki.

Prace i wnioski płynące z projektu SELF poprawiły rozumienie kognitywnych i funkcjonalnych mechanizmów konstrukcji samego siebie. W tym kontekście wyniki projektu mogą przełożyć się na badania nad wieloma zaburzeniami własnego ja na skutek urazu bądź choroby organicznej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Świadomość samego siebie, własne ja, poznawczy, umiejętność czytania i pisania, związki właściciel-przedmiot, pamięć
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę