Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Model danio pręgowanego w badaniach nad lekoopornością guzów

Guzy neuroendokrynne (NET) mogą wywodzić się z komórek neuroendokrynnych jakiejkolwiek części ludzkiego ciała. Europejscy naukowcy próbowali stworzyć model danio pręgowanego do badania mechanizmów lekooporności NET.
Model danio pręgowanego w badaniach nad lekoopornością guzów
U jednego na dwóch pacjentów diagnozowanych z NET doszło już do przerzutów nowotworowych. Dzieje się tak dlatego, że NET są trudne do lokalizacji i często przebiegają bezobjawowo do czasu wzrostu i rozprzestrzenienia.

Dzięki poczynionym niedawno postępom zatwierdzono sunitinib i ewerolimus jako leki przeciw NET, nakierowane na jego unaczynienie oraz kinazy białkowe. Mimo to wielu pacjentów nie reaguje na to leczenie. Celem finansowanego przez UE projektu AZNETAC (A zebrafish model of pancreatic neuroendocrine tumor to test resistance to antiangiogenic compounds) było stworzenie transgenicznego modelu danio pręgowanego do badań lekooporności NET oraz badań przesiewowych potencjalnych nowych terapii. Umożliwi to badanie etapów tworzenia i rozprzestrzeniania się NET.

Naukowcy próbowali różnych strategii i ostatecznie wygenerowali indukowalny model transgeniczny NET, który okazał się stabilny. Jednocześnie stworzyli model ksenograftu poprzez wszczepienie ludzkich komórek NET trzustki do zarodków linii przezroczystych ryb z ekspresją zielonych białek fluorescencyjnych w naczyniach krwionośnych. Model ten umożliwia badanie oddziaływania złośliwych komórek człowieka z unaczynieniem.

Działalność projektu umożliwiła stworzenie modeli do badań przesiewowych, zmierzających do przezwyciężenia lekooporności NET.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Danio pręgowany, guz neuroendokrynny, lekooporność, sunitinib, AZNETAC
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę