Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Jak jasmonidy kontrolują aktywność komórek korzeni

Botanicy badali regulację hormonów związanych ze wzrostem roślin w modelowym organizmie Arabidopsis.
Jak jasmonidy kontrolują aktywność komórek korzeni
Rośliny nabywają docelowy kształt po części w wyniku gromadzenia hormonów wzrostu (auksyn) w podatnych na nie komórkach. Gromadzenie auksyn jest kontrolowane głownie przez skomplikowany wzorzec wewnątrzkomórkowego transportu auksyn podczas rozwoju korzeni bocznych.

Projekt JASMONATESTEMCELL (Studies on jasmonate modulation of distal stem cell activity in Arabidopsis root) ustanowiono do identyfikacji mechanizmu regulacyjnego, który umożliwia transkrypcyjną czułość transportera auksyn PIN3.

Jasmonidy są lipidowymi hormonami roślinnymi, które służą do regulacji licznych procesów, w tym wzrostu. Naukowcy zastosowali narzędzia genetyczne, biologię komórki i techniki biochemiczne, aby zbadać mechanizmy regulowanego przez jasmonidy utrzymywania dystalnych komórek macierzystych w organizmie modelowym Arabidopsis.

Partnerzy projektu odkryli, że bezpośrednie wiązanie promotora PIN3 przez czynnik transkrypcyjny odpowiedzi auksynowej 7 (ARF7) i regulowanego przez ARF7, FOUR LIPS/MYB124 (FLP) daje PIN3 czasową "pamięć" bodźca auksynowego. Naukowcy wykazali również, że regulacja ekspresji czułości auksynowej PIN3, określona zarówno przez FLP jak i ARF, jest kluczowym parametrem rozwoju korzeni bocznych.

W związku z tym współdziałanie między sygnalizacją auksynową a innymi czynnikami transkrypcyjnymi może stanowić ogólny mechanizm różnicowej modulacji czułości transkrypcyjnej genów względem auksyn w różnych tkankach.

Wyniki projektu JASMONATESTEMCELL umożliwią naukowcom lepsze zrozumienie plastyczności wzrostu roślin i przekształcania stresorów na odpowiedzi wzrostowe.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Jasmonidy, Arabidopsis, auksyny, rozwój korzenia, JASMONATESTEMCELL, dystalne komórki macierzyste
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę