Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowy adjuwant szczepionek

Projektowanie szczepionek często wymaga zastosowania adjuwantu: składnika, który nasila ochronną, komórkową odpowiedź immunologiczną. Badacze europejscy analizowali działanie nowo zsyntetyzowanego lipidu jako adjuwanta do szczepionek.
Nowy adjuwant szczepionek
Adjuwanty są rozpoznawane przez receptory toll-like (TLR) i wprowadzają organizm w stan alarmowy, dzięki czemu szczepionki silniej działają. Poznanie szlaku sygnałowego TLR jest więc niezbędne do projektowania adjuwantów do szczepionek.

Lipopolisacharydy (LPS) bakteryjne, główny składnik zewnętrznej błony komórkowej bakterii Gram-ujemnych, to substancja rozpoznawana przez TLR4. Większość syntetycznych adjuwantów, które przypominają strukturą LPS, okazało się toksycznych, istnieje więc zapotrzebowanie na nowe, bezpieczniejsze adjuwanty.

Naukowcy z finansowanego przez UE projektu TLR4-CAT (A new class of cationic lipids that activate innate immune receptors) analizowali nowo zsyntetyzowany lipid diC14-amidynę pod kątem potencjalnej użyteczności jako adjuwant w szczepionkach. DiC14-amidyna aktywuje TLR4, indukując wydzielanie prozapalnych cytokin w komórkach immunologicznych. Jest też łatwa w syntezie. Naukowców ciekawiła przede wszystkim podstawa strukturalna oddziaływania między diC14-amidyną a TLR4.

Aby ją poznać, zespół projektu TLR4-CAT uzyskał chimeryczne konstrukty białek człowieka i konia, i wykorzystał zależną od gatunku aktywność TLR4 i diC14-amidyny. Dzięki temu udało się zidentyfikować dwa odrębne regiony w TLR4, które modulują aktywność diC14-amidyny jako agonisty.

Poprzez serię oznaczeń kompetycyjności i dokowania naukowcy potwierdzili, że diC14-amidyna oddziałuje z TLR4 poprzez mechanizm odmienny od wcześniej proponowanego dla LPS i ich pochodnych. Co ciekawe, aktywowany przez diC14-amidynę szlak sygnalizacji komórkowej przypomina szlak jonów niklu. Dalsze badania sygnalizacji aktywowanej przez diC14-amidynę wykazały, że nie potrzebuje ona do działania obecności koreceptora DC14.

Działania przeprowadzone w ramach badania TLR4-CAT dostarczyły cennych informacji na temat interakcji pomiędzy diC14-amidyną a TLR4 na poziomie strukturalnym. DiC14-amidyna została zaprojektowana jako czynnik do transfekcji, jednak coraz więcej danych wskazuje, że może ona stanowić skuteczny adjuwant do szczepionek.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Szczepionka, adjuwant, LPS, diC14-amidyna, TLR4, CD14
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę