Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Skuteczniejsza konserwacja starych budowli inżynierii wodnej dzięki wymianom badawczym

Stare budowle murowane używane do dostarczania i rozprowadzania wody są w coraz gorszym stanie, stwarzając poważne zagrożenie dla milionów ludzi uzależnionych od ich funkcjonowania. W ramach jednej z inicjatyw UE zajęto się opracowaniem rozwiązań, które pozwolą zabezpieczać takie konstrukcje.
Skuteczniejsza konserwacja starych budowli inżynierii wodnej dzięki wymianom badawczym
Czas i czynniki pogodowe przyczyniły się do znacznego pogorszenia stanu starych i historycznych budowli murowanych w krajach europejskich i afrykańskich, a szczególnie w Egipcie. Odpowiednia konserwacja tych konstrukcji ma ogromne znaczenie, ponieważ służą one ludności do dostarczania i rozprowadzania wody do celów rolniczych, przemysłowych i konsumpcyjnych. Co więcej, znaczna część takich obiektów ma też ogromną wartość historyczną.

Renowacja i konserwacja prewencyjna jest jednak skomplikowana i wysoce problematyczna, podczas gdy ewentualna wymiana wymagałaby znacznych nakładów.

W tym kontekście podjęto prace finansowanego ze środków UE projektu OLDMASONRYREPAIR (Exchange of experience on the preservation of historic and old water masonry structures), aby chronić cenne obiekty starego budownictwa i powstrzymywać ich dalsze niszczenie.

Realizując wyznaczone cele, zorganizowano program międzynarodowej wymiany badaczy między Egiptem a Europą. Egipscy badacze i pracownicy terenowi zostali przeszkoleni w metodach stosowanych w Europie, podczas gdy ich europejskim odpowiednikom przekazywano w Egipcie wiedzę na temat warunków lokalnych i niezbędnych podejść.

Czołowe uniwersytety i instytuty naukowe w Egipcie, Francji i Niemczech były miejscem seminariów, warsztatów, wykładów, wycieczek terenowych i szkoleń naukowych z zakresu rozwijania terminologii klimatologicznej. Należy tu w szczególności wskazać intensywne szkolenia badaczy w zakresie symulowania połączonego wpływu ciepła, wilgoci i przenoszenia materii na porowate materiały budowlane oraz metod pomiarów materiałowych. Pozwoliło to lepiej zrozumieć znaczenie czynników fizycznych i mechanicznych dla prac badawczo-rozwojowych związanych z budowlami murowanymi.

Partnerzy projektu zaprezentowali wytyczne dotyczące konserwacji historycznych struktur inżynierii wodnej i budynków. Prowadzono też dyskusje na temat możliwości zastosowania tych wytycznych do warunków egipskich i ewentualnych kierunków adaptacji.

Zainicjowana egipsko-europejska współpraca badawcza będzie kontynuowana dzięki dostępności tworzonego właśnie portalu wraz z bazą danych. Trwa też planowanie projektów kontynuacyjnych w ramach programu Horyzont 2020.

Wymiany personelu, szkolenia i inicjatywy nawiązywania kontaktów przeprowadzone w ramach projektu OLDMASONRYREPAIR wprowadziły nową energię do współpracy partnerskiej między czołowymi ośrodkami badawczymi w Europie i Afryce Północnej. Podjęte działania docelowo umożliwią opracowanie nowatorskich metod naprawczych i podejść do konserwacji i ochrony konstrukcji murowanych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Stare budowle inżynierii wodnej, renowacja, konserwacja prewencyjna, OLDMASONRYREPAIR
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę