Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

TLIM — Wynik w skrócie

Project ID: 240970
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Finlandia

Implikacje alokacji zasobów talentów

Dokładniejsze poznanie implikacji instytucji i polityk rządzących odkrywaniem i alokacją zasobów talentów jest warunkiem koniecznym dla poprawy efektywności ekonomicznej i równości dochodów.
Implikacje alokacji zasobów talentów
Ostatnie badania ujawniły, że procesy odkrywania talentów w gospodarce są niewystarczające i wykazują powiązania z problemami dotyczącymi wyszkolenia i wykształcenia pracowników. W ramach projektu TLIM (Talent and learning in imperfect markets), finansowanego ze środków UE, badano wpływ przemian technologicznych na dystrybucję talentów poprzez oddziaływanie na proces odkrywania/objawiania się talentów.

Zastosowano podejście empiryczne do zbadania rynków pracy w kontekście szeroko pojętych zdolności. Wymagało to stworzenia obszernego zbioru danych, łączącego wskaźniki uzdolnień z wyborami edukacyjnymi, szczegółowymi rezultatami rynkowymi oraz pochodzeniem rodzinnym. Stwierdzono, że istnieją pewne cechy osobowe, które są spójnie skorelowane z indywidualnym sukcesem ekonomicznym i są równie predykcyjne co inteligencja i dobór zawodu.

Odkryto także tzw. efekt Flynna, czyli poprawę wyników w testach inteligencji wraz ze wzrostem wieku. Cechy osobowościowe pozytywnie powiązane z zarobkami na środkowym etapie kariery rosły spójnie na przestrzeni wszystkich lat urodzeń. Wzrost ten jest analogiczny w swojej wielkości do wzrostu inteligencji.

Stwierdzono także występowanie istotnych trendów w zakresie alokacji uzdolnień w zależności od sektora. Wybór sektorów badano w modelu, w którym agenci napotykali niepewność w zakresie dochodów i trwałe ryzyko. Nie ulega wątpliwości, że na optymalne zachowanie agentów wpływa obecność ograniczeń dotyczących pożyczania.

Zbadano uczenie się w miejscu pracy w modelu wielosektorowej gospodarki oraz zidentyfikowano nowy rodzaj rynku i nowy typ nieefektywności rynkowej. Jest to tendencja do nadmiernego zysku, powodująca obniżenie zamożności i średniej produktywności.

Te i inne wyniki badania mogą mieć pozytywny wpływ na interwencje podejmowane przez prawodawców.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zasoby talentów, alokacja zasobów, efektywność ekonomiczna, równość dochodów, TLIM, rynki pracy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę