Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

STATECAP — Wynik w skrócie

Project ID: 249580
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Szwecja

Konflikt a budowanie państwa

Zespół unijny zbadał ekonomikę budowania państw. Wyniki modelowania opisywały efekty przemocy wewnętrznej i pomocy ekonomicznej. Prognozowano również wpływ zmian klimatu na malarię i niedożywienie, co przekłada się na koszty ochrony zdrowia.
Konflikt a budowanie państwa
W niektórych krajach szerzy się ubóstwo i przemoc, zaś w innych, bardziej zamożnych, konflikty rozwiązywane są pokojowo za pośrednictwem sprawnie funkcjonujących instytucji publicznych. Przyczyny takiej różnicy nie są do końca znane.

Dlatego w ramach finansowanego ze środków UE projektu STATECAP (State capacity, development, conflict, and climate change) modelowano w ujęciu ekonomicznym znaczenie budowania państwa i gwałtownych konfliktów dla rozwoju. Opracowano także modele ekonomiki zmian klimatycznych.

Na początku badacze opracowali szereg modeli w oparciu o pewne podstawowe założenia. W pierwszym etapie model zakładał, że inwestycje w infrastrukturę zwiększają zdolność państwa do zwiększenia przychodów i wspierania rynków prywatnych. Na kolejnym etapie model uzupełniono o czynnik przemocy w postaci represji i wojny domowej.

Taki sposób modelowania pomógł w zaprojektowaniu pomocy rozwojowej. Wyniki pokazują, że różne formy pomocy mogą mieć różne konsekwencje dla jednego państwa. Oraz że ta sama forma pomocy może przynieść różne rezultaty w różnych państwach.

Następnie badacze opracowali modele ekonomiki zmian klimatycznych. Wykorzystując dane pochodzące z różnych źródeł, zespół ocenił historyczny wpływ pogody na śmiertelność niemowląt w Afryce. Szacowano związek przyczynowo-skutkowy między zdrowiem a niedożywieniem i malarią.

Dzięki pracom zespołu STATECAP udało się wprowadzić analizę potencjału państwa do dziedziny ekonomiki. Ponadto nowa metodologia pozwala na ocenę wpływu pogody na zdrowie, pomagając w oszacowaniu kosztów ekonomicznych zmian klimatu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Konflikt, budowanie państwa, ekonomia, przemoc, zmiana klimatu, STATECAP
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę