Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

PIPES — Wynik w skrócie

Project ID: 263741
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Dania

Nowe zawodowo-polityczne modele biznesowe

Szczegółowe badania dotyczące radzenia sobie zawodowców w międzynarodowych ekonomiach politycznych w kontekście wyzwań społeczno-ekonomicznych wskazują na interesujące zmiany tradycyjnych praktyk.
Nowe zawodowo-polityczne modele biznesowe
Zawodowcy i zawody odgrywają ważną rolę w radzeniu sobie z długofalowymi przemianami społeczno-ekonomicznymi w skali globalnej. W ramach projektu PIPES (Professions in international political economies), finansowanego ze środków UE, badano wpływ zawodowców i zawodów na międzynarodową ekonomię polityczną. Badano ważne kwestie, takie ja pokryzysowe reformy finansowe, międzynarodowe zarządzanie bogactwem, aktywizm na rzecz sprawiedliwości podatkowej oraz mała żyzność gruntów w krajach rozwiniętych. Badano tak róże zagadnienia, jak prywatne formy dyplomacji międzynarodowej, rynki biopaliw czy patenty na podstawowe leki i ceny usług internetowych.

Z projektu wyłaniają się trzy najważniejsze ustalenia. Po pierwsze, międzynarodowe struktury administracyjne w ogromnym stopniu korzystają z zawodowców, którzy nie są związani z krajowymi stowarzyszeniami zawodowymi. Ustalono też, że struktura rozwoju zawodowego ma istotny wpływ na status danej osoby w sieciach zawodowych, przy czym różne rodzaje kariery mają szczególne znaczenie.

Stwierdzono też zwrot od profesjonalizmu opartego na formalnym wykształceniu i przynależności do stowarzyszeń zawodowych w kierunku profesjonalizmu opartego na sposobie organizacji w różnych grupach.

Uczeni przygotowali trzy główne wnioski oraz problemy rozszerzające założenia projektu. Pierwszy z nich to arbitraż epistemiczny, dotyczący zawodowców pośredniczących między różnymi dziedzinami w celu upozycjonowania swojej osoby, a także swoich umiejętności i wiedzy, co stanowi idealne połączenie umożliwiające stawianie czoła wyzwaniom.

Drugi dotyczy zmiany tożsamości, polegającej na "zmienianiu kostiumów" przez zawodowców w celu uzyskania przewagi poprzez przenoszenie się między światami polityki, nauki, aktywizmu i korporacji. Trzeci to "organizowanie a nie organizacje", zakładający, że formy organizowania się są ważniejsze niż formy organizacyjne.

Uczestnicy projektu PIPES odnotowali, że arbitraż epistemiczny i zmiana tożsamości są powszechnie stosowanymi praktykami przez zawodowców zaangażowanych w międzynarodową ekonomię polityczną. Praktyki te przeczą tradycyjnym teoriom dotyczącym zachowania się organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw.

Omawiany projekt rzucił światło na konkurencję i współpracę zawodowców w kontekście definiowania długofalowych problemów społeczno-ekonomicznych w międzynarodowej ekonomii politycznej. W efekcie powinny powstać nowe teorie dla międzynarodowych firm oraz ujawnione zostaną praktyki stosowane w świecie zawodowym i politycznym, wpływające na społeczeństwo i gospodarkę.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ekonomia polityczna, wyzwania społeczno-ekonomiczne, sieci zawodowe, arbitraż epistemiczny, zmiana tożsamości
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę