Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

KOHEPOCU — Wynik w skrócie

Project ID: 229703
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Hiszpania

Bliższe spojrzenie na wiedzę, religię i politykę w muzułmańskiej Hiszpanii

Badanie zachodniej części świata islamu w średniowieczu pozwala na lepsze poznanie ważnego elementu historii południowo-zachodniej Europy i pomaga w nawiązaniu dialogu między Wschodem i Zachodem w różnych dziedzinach.
Bliższe spojrzenie na wiedzę, religię i politykę w muzułmańskiej Hiszpanii
Region Al-Andalus, obejmujący niegdyś muzułmańską Hiszpanię i Portugalię, przeżywał w średniowieczu dynamiczny rozwój kulturalny i naukowy, stając się jednym z głównych ośrodków wiedzy oraz odznaczając się sprawną administracją. W ramach finansowanego ze środków UE projektu KOHEPOCU (Knowledge, heresy and political culture in the Islamic West. Eighth-fifteenth centuries) badano dorobek intelektualny islamskiego świata zachodniego między VIII i XV wiekiem.

Uczeni analizowali wpływ wiedzy na procesy społeczne i polityczne, dotyczące między innymi integracji i wykluczenia, formowania przez wiedzę kultury politycznej oraz legitymizowania przez nią rządzących. Przeanalizowano zależności między powiązanymi rzeczywistościami kulturowymi, Kalifatem Almohadów (XII-XIII w.) oraz rządami Alfonsa X Mądrego, panującego w latach 1252-1284. Wyniki badań, obejmujące rożne aspekty dotyczące wiedzy, herezji i kultury politycznej, prezentowano na kilku konferencjach, seminariach i wydarzeniach, a także rozpowszechniano za pośrednictwem strony internetowej projektu.

Ponadto zespół określił, które książki znajdowały się w tamtym okresie w obiegu w regionie Al-Andalus i Afryce Północnej, przed pojawieniem się Imperium Osmańskiego. Zgromadzone informacje udostępniono online, tak by ułatwić analizowanie historii intelektualnej tamtego okresu z szerszej, globalnej perspektywy islamistycznej oraz w odniesieniu do łacińskiego chrześcijaństwa.

Zespół badał, w jakim stopniu księgi upowszechniały wiedzę na temat islamskich nauk, regulowały życie codzienne bądź miały charakter bardziej duchowy. Teolodzy, mistycy i uczeni religijni korzystali z tych ksiąg do kreowania wiedzy i manewrowania politycznego.

Owocem projektu jest publikacja pt. "Knowledge, heresy and politics in the Islamic West (eighth-fifteenth centuries)" (Wiedza, herezja i polityka na islamskim Zachodzie (VIII-XV wiek)), opisująca powiązania między rządzącymi, uczonymi i masami. Monografia skupia się także na praktykach społecznych dotyczących wiedzy, a także problemach, takich jak odstępstwa religijne, władza religijna i legitymizacja polityczna.

Omawiane prace rzucają światło na dynamikę polityki, życia codziennego, nauki i religii w tych burzliwych, ale bardzo twórczych czasach. Pomagają one naukowcom w zrozumieniu ważnej części historii Półwyspu Iberyjskiego, w tym różnic, jak i podobieństw między cywilizacją zachodnią i wschodnią. W kontekście aktualnych trudnych stosunków między Wschodem i Zachodem, badanie złożonego, rozwiniętego społeczeństwa regionu Al-Andalus może pomóc w zbudowaniu pomostów i poszerzeniu tolerancji między różnymi religiami i ideologiami politycznymi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Religia, muzułmańska Hiszpania, zachodni świat islamu, Al-Andalus, KOHEPOCU, kultura polityczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę