Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

UNITEDWESTAND — Wynik w skrócie

Project ID: 240928
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Niderlandy

Powiązanie między instytucjami zbiorowego działania a rozwojem gospodarczym w Europie sprzed epoki przemysłowej

Instytucje zbiorowego działania istniały w Europie od epoki średniowiecza, a obecnie nadal przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego społeczności europejskich. W ramach unijnej inicjatywy badano ich wpływ na rozwój gospodarczy Europy.
Powiązanie między instytucjami zbiorowego działania a rozwojem gospodarczym w Europie sprzed epoki przemysłowej
Coraz więcej uczonych i polityków dostrzega ważną rolę, jaką odgrywały instytucjonalne formy zbiorowego działania, takie jak cechy i izby, w rozwoju gospodarczym Europy przed nadejściem rewolucji przemysłowej.

Zespół finansowanego ze środków UE projektu UNITEDWESTAND (The dynamics and consequences of institutions for collective action in pre-industrial Europe) badał złożone powiązania pomiędzy rozwojem gospodarczym, powstawaniem i umacnianiem się instytucji zbiorowego działania oraz zmieniającymi się modelami rodziny i małżeństwa w Europie sprzed epoki przemysłowej.

Prace rozpoczęto od zmapowania rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów europejskich w latach 1000–1800, powstawania różnych instytucji zbiorowego działania w krajach europejskich oraz ewolucji modeli małżeństwa w tych krajach.

Partnerzy projektu przeanalizowali sposób zakładania instytucji zbiorowego działania w XVII i XVIII w. oraz ich dostosowywania do zmieniających się okoliczności.

Zespół projektu UNITEDWESTAND przeanalizował również rzeczywistą funkcję i codzienne praktyki takich instytucji na podstawie szeregu studiów przypadku. Skupiono się na instytucjach miejskich, zwłaszcza na cechach i beginażach, oraz na instytucjach wiejskich, takich jak izby i cechy wiejskie. Aby lepiej zrozumieć wpływ modeli gospodarstw domowych i małżeństw na kształt instytucji, naukowcy zbadali regulaminy kilku typów instytucji zbiorowego działania w zachodniej i południowej Europie.

Wyniki projektu UNITEDWESTAND rzuciły nowe światło na rozwój i upadek instytucji zbiorowego działania oraz na sposób, w jaki kształtowały one rzeczywistość społeczno-gospodarczą, polityczną, demograficzną, religijną i kulturową w Europie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Instytucje zbiorowego działania, rozwój gospodarczy, Europa sprzed epoki przemysłowej, UNITEDWESTAND, modele małżeństwa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę