Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

LUPE — Wynik w skrócie

Project ID: 284340
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Wyparcie potęg żeglugi na Morzu Śródziemnym przez Europę Północną

W Europie XVI i XVII w. gospodarki regionu Morza Śródziemnego ustąpiły przed handlowym kapitalizmem Europy Północnej, w szczególności w sektorze morskim. W ramach unijnej inicjatywy badano, w jaki sposób doszło do tej sytuacji.
Wyparcie potęg żeglugi na Morzu Śródziemnym przez Europę Północną
Ponieważ dokumenty na temat gospodarki we wczesnym okresie istnienia nowożytnej Europy umożliwiające analizę wielokrotną są nieliczne, a badania dotyczące sektora morskiego ograniczone, niewiele wiadomo o tym, w jaki sposób angielska i holenderska żegluga wyprzedziła regionalne potęgi na Morzu Śródziemnym w XVII w.

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, zespół finansowanego ze środków UE projektu LUPE (Sailing into modernity: Comparative perspectives on the sixteenth and seventeenth century European economic transition) analizował zmiany gospodarcze we wczesnym okresie istnienia Europy nowożytnej na podstawie badania porównawczego warunków umownych i działalności gospodarczej żeglarzy pracujących w regionie Morza Śródziemnego.

Aby osiągnąć swoje cele, zespół projektu LUPE badał alternatywne dowody w formie dokumentów pochodzących z archiwów sądowych i notarialnych. Wyniki pokazują, że warunki umowne załóg z północy zapewniały względną przewagę angielskim i holenderskim kupcom, którzy chcieli działać w regionie Morza Śródziemnego.

Partnerzy projektu ustalili, w jaki sposób angielskie ustawodawstwo odnoszące się do sporów dotyczących zatrudnienia w sektorze żeglugi morskiej istotnie ograniczyło zwyczajowe systemy płatności żeglarzy, stanowiące połączenie wynagrodzenia za pracę najemną i mikroprzedsiębiorczości. Poprzez znaczne ograniczenie tradycyjnych wolności żeglarzy ustawodawcy stworzyli strukturę umowną, która była później stosowana w przypadku pracowników najemnych po rozpoczęciu rewolucji przemysłowej. Poszczególne linie badań prowadzonych w ramach projektu w całej Europie wykazały, że przepisy prawne odnoszące się do płac i sporów dotyczących płac były o wiele bardziej skomplikowane niż wcześniej sądzono. Zespół projektu stworzył bazę danych zawierającą informacje o płacach, które będą dostępne dla ogółu społeczeństwa.

Zespół projektu LUPE stwierdził, że działania prowadzone w ramach mikroprzedsiębiorczości przez załogi miały zaskakująco stabilny charakter. Zespół wykazał również bezpośredni związek między sporami dotyczącymi żeglarzy w rejonie Morza Śródziemnego a rozwojem prawa w Europie Północnej. Odnosi się to do działań rządów na rzecz poszerzenia ich zasięgu jurysdykcyjnego i kontrolowania działalności gospodarczej ich obywateli poza granicami państwa.

Zespół projektu LUPE z powodzeniem udowodnił, że prawne i finansowe różnice w traktowaniu załóg miały kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarek Europy Północnej. Ustalenia te mogą rzucić nowe światło na kwestie współczesne, np. wyjaśnić, w jaki sposób dojrzałe gospodarki reagują na kryzysy strukturalne i silną konkurencję ze strony wschodzących potęg gospodarczych i politycznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Żegluga, Śródziemnomorski, morski, LUPE, transformacja gospodarcza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę