Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

TEUS — Wynik w skrócie

Project ID: 241009
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Pełniejsza wiedza o Zimnej Wojnie napędza badania w dziedzinie geofizyki

Zimna Wojna przyczyniła się do naukowego badania Ziemi i środowiska. W ramach jednej z unijnych inicjatyw badano, w jaki sposób Zimna Wojna kształtowała finansowanie i kierunki badań prowadzonych przez wiodące ośrodki europejskie w dziedzinie geofizyki.
Pełniejsza wiedza o Zimnej Wojnie napędza badania w dziedzinie geofizyki
Geofizyka była tym obszarem, który przeżywał renesans w latach Zimnej Wojny, kiedy cywilne i wojskowe agencje badawcze prężenie działały w krajach rozwiniętych. Ta dziedzina otrzymała potężny zastrzyk dzięki poszukiwaniom ropy i uranu w ramach wyścigu zbrojeń między supermocarstwami. W tamtym czasie powstały również nowe metody badań geofizycznych będących rezultatem wymogów wojen jądrowych.

W tym kontekście powołano projekt TEUS (The Earth under surveillance. Climate change, geophysics and the Cold War legacy), finansowany ze środków UE, którego celem było odkrycie źródeł badań geofizycznych i ich bezpośredniego związku z Zimną Wojną. Zespół skoncentrował się na związku pomiędzy naukami o ziemi a programami naukowymi i wywiadowczymi oraz ich wzajemnych oddziaływaniach, co determinowało rozwój geofizyki.

Partnerzy projektu badali nauki o ziemi od momentu ich powstania aż do opracowania współczesnych technik monitorowania zmian klimatycznych i środowiskowych. Dokonali tego w szerszym kontekście geopolitycznym Zimnej Wojny.

Zespół TEUS prześledził początki badań z dziedziny geofizyki związane z poszukiwaniem zasobów naturalnych, monitorowaniem wrogiego potencjału militarnego i jądrowego oraz badaniem globalnych środowisk. To sprawiło, że pewne dyscypliny uzyskały większe wsparcie ze strony organizacji państwowych, znalazły nowych sponsorów i rozkwitły.

Podsumowując, ustalenia zespołu pokazują, że postępy w dziedzinie geofizyki zawdzięczamy nadrzędnej misji zdobycia wiedzy i kontroli środowiska jako sposobu na uzyskanie strategicznej i militarnej przewagi.

Projekt TEUS rzucił więcej światła na środowisko jako kluczowy czynnik operacji militarnych oraz jego wpływ na powstanie programów naukowych i sieci monitorujących, mających na celu zdobycie wiedzy geofizycznej z całego świata.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zimna Wojna, geofizyka, TEUS, nauki o ziemi
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę