Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

NOWIRE — Wynik w skrócie

Project ID: 240317
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Szwajcaria

Przyszłościowa komunikacja bezprzewodowa

Dzięki usprawnieniu kodowania sieci komunikacja bezprzewodowa będzie szybsza, bardziej niezawodna i bezpieczniejsza. W ramach finansowanego ze środków UE projektu opracowano nową technologię, która to umożliwi.
Przyszłościowa komunikacja bezprzewodowa
Ponieważ sieci bezprzewodowe stają się nieodłączną częścią prowadzenia działalności gospodarczej i życia codziennego, naukowcy poszukują rozwiązania, które zapewni, że będą one szybsze i bezpieczniejsze. Dostępne dane wskazują, że do 2018 r. nastąpi ponad 10-krotny wzrost ruchu w sieciach mobilnych — komunikacja bezprzewodowa staje się podstawowym trybem łączności, w związku z czym kwestie bezpieczeństwa są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Z tego względu zespół finansowanego ze środków UE projektu NOWIRE (Network coding for wireless networks) pracował nad zwiększeniem wydajności wykorzystania łączności szerokopasmowej, bezpieczeństwa i prędkości sieci mobilnych. Aby to osiągnąć, prowadzono prace na trzech poziomach: współpracy na poziomie pakietu przy usprawnionym kodowaniu sieci, współpracy w zakresie warstwy fizycznej w celu zapewnienia optymalnego działania sieci bezprzewodowej i gwarantowanego bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej.

W zakresie kodowania sieci zespół projektu opracował nowe deterministyczne wzory algebraiczne do wektorowego kodowania sieci, co pozwoliło m.in. na zwiększenie rozmiaru alfabetu i złożoności operacyjnej. Poprzez zastosowanie niekoherentnego kodowania sieci oraz nowych wzorów kodujących zespół wprowadził elastyczne kodowanie indeksu, które prowadzi do znacznie mniejszej liczby transmisji niż w przypadku tradycyjnego kodowania indeksu. Następnie zespół stworzył modele, które mogą zwiększyć prędkość pobierania danych wideo poprzez jednoczesne wykorzystanie wielu interfejsów bezprzewodowych różnych urządzeń w tym samym obszarze.

Aby poprawić współpracę w zakresie warstwy fizycznej, zespół opracował nowe algorytmy i stworzył uproszczony paradygmat sieciowy, który wykorzystuje jedynie małą część pojemności sieci i powiązanych przekaźników. Wymagało to przekształcenia odpowiedniej teorii na praktykę w zakresie półdupleksowego działania sieci, co zapewniło dobre wyniki w porównaniu do obecnie stosowanych rozwiązań alternatywnych.

Zespół znacznie usprawnił zabezpieczenia sieci bezprzewodowych dzięki wzorom programowania liniowego i ulepszonym protokołom, które z powodzeniem chronią poufność komunikacji bezprzewodowej.

Oprócz zwiększenia niezawodności technologii komunikacji bezprzewodowej, osiągnięcia projektu obejmują również znaczne zmniejszenie złożoności operacyjnej i zużycia baterii urządzeń bezprzewodowych. Niewątpliwie wyniki projektu przyczynią się do dalszego rozwoju komunikacji bezprzewodowej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bezprzewodowy, komunikacja bezprzewodowa, kodowanie sieci, sieci bezprzewodowe, NOWIRE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę