Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

IOWAGA — Wynik w skrócie

Project ID: 240009
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Francja

Powody wstrząsów Ziemi

Modele wykorzystane, aby lepiej zrozumieć wstrząsy Ziemi oparte są o sporadycznie niewiarygodne obserwacje satelitarne. Badacze opracowali udoskonalony model łączący różne techniki pomiarów.
Powody wstrząsów Ziemi
Aktywność sejsmiczna wokół Ziemi jest często obserwowana przez zniekształcone soczewki fal oceanicznych. Modele numeryczne pozwalające na lepsze zrozumienie takiej aktywności korzystają z satelitarnych obrazów fal oceanicznych. Modele te są jednak niekompletne, gdyż brakuje im dokładności w hindcastingu (testowaniu modelu matematycznego, do którego wprowadza się dane historyczne) wahań Ziemi lub aktywności sejsmicznej z przeszłości.

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy IOWAGA (Interdisciplinary ocean wave for geophysical and other applications) podjęto działania zmierzające do udoskonalenia systemowych modeli Ziemi związanych z oceanicznymi falami powierzchniowymi. Interdyscyplinarna grupa badawcza zastosowała różne techniki pomiarów obejmujące zdalne wykrywanie satelitarne oraz obserwacje sejsmiczne i obrazowanie 3D.

Połączenie obserwacji uzyskanych za pomocą trzech różnych technik pomiarowych pozwoliło badaczom na uzyskanie zdumiewających wyników. Badaczom dało się przewidzieć miejsca generowania fal sejsmicznych w oceanie na terenie wschodniego Pacyfiku i Szkocji.

W projekcie IOWAGA wykorzystano udoskonalony model, aby wykryć szum sejsmiczny, który może zakłócić pomiary satelitarne poziomów morza. Korzystając z danych obrazowania 3D dotyczących fal oceanicznym, badaczom udało się za pomocą nagrań sejsmicznych oszacować wysokości i okresy fali.

Badacze utworzyli model, który można wykorzystać na wielu polach związanych z danymi fal. Nowe zastosowania mogą być przydatne organizacjom zajmującym się prognozowaniem pogody w celu przewidywania fal i hindcastingu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Obserwacje satelitarne, sejsmiczny, fale oceaniczne, hindcasting, IOWAGA, geofizyczny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę