Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

BRAINPLASTICITY — Wynik w skrócie

Project ID: 203994
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Izrael

Dogłębne zbadanie zdolności komórek mózgu do zmiany w ciągu życia

Mózg funkcjonuje przez różne okresy, od milisekund po miesiące. Celem unijnej inicjatywy było zbadanie, w jaki sposób mózg zmienia się w trakcie takich dłuższych odstępów czasowych.
Dogłębne zbadanie zdolności komórek mózgu do zmiany w ciągu życia
W dziedzinie badań nad plastycznością mózgu nie znaleziono dotychczas odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pojedyncze neurony zmieniają się w długich okresach. Wynika to przede wszystkim z faktu, że możliwości narzędzi stosowanych do badania fizjologii pojedynczych neuronów w mózgu w czasie są ograniczone.

Aby rozwiązać ten problem, zespół finansowanego ze środków UE projektu BRAINPLASTICITY (In vivo imaging of functional plasticity in the mammalian brain) pracował nad poznaniem zmian fizjologicznych poszczególnych neuronów w mózgach ssaków w różnych skalach czasowych.

Aby osiągnąć założone cele, zespół projektu BRAINPLASTICITY wykorzystał technikę poklatkowego obrazowania optycznego do badania aktywności fizjologicznej pojedynczych neuronów. Partnerzy projektu pozyskali szacunkowe dane ilościowe dotyczące obrotu neuronów w opuszce węchowej i obserwowali jego cechy. Wyniki pokazują, że obrót synaptyczny neuronów powstających u osobników dorosłych jest szczególnie silny w przypadku nowych matek. Naukowcy wykazali, że dojrzałe neurony powstające u osobników dorosłych odgrywają ważną rolę również w życiu dorosłym, co podważa przekonanie, że mają one znaczenie wyłącznie we wczesnym okresie istnienia.

Zespół projektu BRAINPLASTICITY prowadził badania nad populacją neuronów i wykazał nowe funkcje neuronów. Okazało się, że bardzo małe populacje w opuszce węchowej kodują informacje węchowe. Zespół zastosował dwufotonowe obrazowanie wapniowe in vivo w celu zbadania mikrostruktury obwodu korowego.

Naukowcy wykorzystali elektrofizjologię, aby wykazać nowe multisensoryczne interakcje pomiędzy dźwiękami i zapachem w korze słuchowej nowych matek. Ta zmiana w mózgu może ułatwiać nawiązywanie więzi pomiędzy matkami a ich potomstwem. Ponadto zespół opracował nową metodę, która jest przydatna w prowadzeniu długoterminowych doświadczeń związanych z plastycznością kory.

Poprzez opracowanie narzędzi do obrazowania pojedynczych neuronów i ich populacji oraz zastosowanie ich do badania rozwijających się i dojrzałych komórek zespół projektu BRAINPLASTICITY dostarczył nowych informacji na temat stale zmieniającego się mózgu ssaków.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Neurony, plastyczność mózgu, BRAINPLASTICITY, mózg ssaka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę