Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

PHDVIRTA — Wynik w skrócie

Project ID: 203636
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Finlandia

Nowe podejścia do modelowania w celu poprawy jakości dźwięku

Chociaż akustyka pomieszczeń jest badana od ponad 100 lat, nie została jeszcze w pełni poznana. Unijna inicjatywa rzuciła nowe światło na sposób zachowania się dźwięku w pomieszczeniach zamkniętych, zwłaszcza w salach koncertowych.
Nowe podejścia do modelowania w celu poprawy jakości dźwięku
Potrzebne są nowe metody w celu ułatwienia oceny i modelowania akustyki w pomieszczeniach. Wynika to z faktu, że badacze nie poznali dostatecznie powiązania pomiędzy obiektywnymi atrybutami i subiektywnymi pomiarami w odniesieniu do akustyki pomieszczenia.

Aby rozwiązać ten problem, zespół finansowanego ze środków UE projektu PHDVIRTA (Physically-based virtual acoustics) poszukiwał nowych technik symulacji i pomiaru rozchodzenia się dźwięku w pomieszczeniach, a w szczególności w salach koncertowych.

Partnerzy projektu badali autentyczną auralizację — stworzenie wirtualnego środowiska słuchowego, które jest nie do odróżnienia od prawdziwego — w celu znalezienia nowych i niezawodnych metod modelowania akustyki pomieszczenia. Poprzez badanie modelowania odbić od chropowatych i rozpraszających powierzchni opracowano innowacyjne metody geometrycznego modelowania akustyki. Zespół projektu przeprowadził studia przypadków poprzez zastosowanie techniki modelowania opartej na fali w starożytnych teatrach, efektu tłumienia dźwięku w zakresie niskich częstotliwości i odbijania dźwięku przez konstrukcje ścian warstwowych. Konsorcjum opracowało nowe metody rejestracji dźwięku w sali koncertowej i autentycznego odtwarzania nagrań z przestrzennym odtwarzaniem dźwięku w laboratorium.

Aby lepiej ocenić akustykę sali koncertowej, zespół projektu PHDVIRTA wynalazł orkiestrę głośników, która symuluje grę orkiestry symfonicznej przy wykorzystaniu 34 głośników. Zespół zarejestrował akustykę w sali koncertowej w celu równoczesnego porównywania różnych sal. System pomiarowy umożliwia szczegółową analizę przestrzennych odpowiedzi impulsowych, które są kluczowe dla zrozumienia, w jaki sposób dźwięk rozchodzi się w sali koncertowej.

Naukowcy intensywnie badali technologię wirtualnego dźwięku, w wyniku czego opracowali kilka nowych metod wykorzystujących gesty do kontrolowania struktur menu w urządzeniach przenośnych. Analizowali również zastosowania tej technologii w odniesieniu do przyszłych, spersonalizowanych, przenośnych urządzeń do komunikacji głosowej.

Dzięki wynikom projektu PHDVIRTA rozwiązania z zakresu wirtualnego dźwięku usprawnią komunikację, natomiast badania akustyki umożliwią stworzenie nowych metryk jakości oraz autentycznej auralizacji. W przyszłości sale koncertowe i miejsca publiczne, takie jak biblioteki i centra handlowe, będą brzmieć znacznie lepiej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Akustyka pomieszczeń, sale koncertowe, PHDVIRTA, wirtualna akustyka, auralizacja, wirtualny dźwięk
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę