Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CHROMAPHY — Wynik w skrócie

Project ID: 331726
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niemcy

Międzypokoleniowa kontrola epigenetyczna

Całogenomowe sekwencjonowanie wielu organizmów jest obecnie powszechną praktyką badawczą. Kolejnym znaczącym wyzwaniem jest odkrycie epigenetycznych układów kontrolnych – czyli jak na każdym etapie rozwoju wykorzystywane są geny w sposób odpowiedni do środowiska.
Międzypokoleniowa kontrola epigenetyczna
Epigenetyka jest kluczem do ludzkiego zdrowia. Badania wykazały, że informacja epigenetyczna jest dziedziczna, lecz szczegóły tego dziedziczenia ciągle pozostają tajemnicą.

Układ powodujący zmiany epigenetyczne obejmuje rodzinę białek histonowych. Histony upakowują i organizują DNA w jednostki strukturalne oraz są głównymi składnikami białkowymi chromatyny. Odgrywają również kluczową rolę w regulacji ekspresji genów.

W projekcie CHROMAPHY (Structural preferences of histone variants during chromatin assembly in Physarum polycephalum) korzystano z organizmu modelowego Physarum polycephalum, aby monitorować włączanie syntetycznych histonów do chromatyny, a następnie rozszerzono prace na komórki człowieka, aby monitorować w czasie rzeczywistym składanie chromatyny oraz mechanizmy molekularne tego ważnego procesu.

Przy użyciu wybranych technik biochemii, inżynierii białek i obrazowania żywych komórek naukowcy stworzyli nowatorskie odczynniki do badania szlaków składania chromatyny. Dzięki tym odczynnikom odkryli nowe mechanizmy molekularne roli czaperonowej maszynerii histonów rdzeniowych w składaniu chromatyny.

Wyniki badania CHROMAPHY poszerzają wiedzę o dziedziczeniu chromatynowym i przekazywaniu zmian epigenetycznych następnym pokoleniom. Białka chromatyny to najbardziej konserwatywna klasa białek w przyrodzie, a dalsze badania nad śluzowcami przyczynią się do transferu wiedzy i opracowania nowych metod badania genetyki molekularnej człowieka.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Epigenetyczny, genom, histon, chromatyna, CHROMAPHY
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę