Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zachowania zbiorcze egzotycznych jąder atomowych

Dokładne szczegóły struktur jąder atomowych można wyizolować i badać wyłącznie na granicy stabilności. Jednym takim ekstremum jest ciężkie jądro z parzystą liczbą neutronów i protonów, które było przedmiotem badań projektu finansowanego ze środków UE.
Zachowania zbiorcze egzotycznych jąder atomowych
Projekt MATNEC (Microscopic and algebraic theory of nuclei under extreme conditions) skoncentrował się na zachowaniu zbiorczym egzotycznego jądra atomowego. Stworzono wiele modeli, od prostych idealistycznych opisów do bardzo złożonych modeli wieloparametrowych. Wykorzystanie różnych modeli dla różnych form zachowania było jednak w dużym stopniu niezadawalające.

Łącząc teorie algebraiczne i mikroskopowe, naukowcy zaproponowali nowe, obiecujące podejście do opisania zbiorczego zachowania kwantowych układów wielodziałowych. Wśród wykorzystywanych teorii znajdują się funkcjonały gęstości energii umożliwiające dokładny opis małoenergetycznej struktury ciężkiego jądra. Wykorzystano również interakcje modelu bozonów umożliwiające obliczenia małoenergetycznej struktury jądra atomowego.

Połączenie mikroskopowego algebraicznego opisu właściwości spektralnych jądra zostało zastosowane do badania symetrii faz w jądrze atomowym dalekim od stabilności. Wnioski dotyczące ciężkiego jądra z parzystą liczbą neutronów i protonów były cennym wsparciem teoretycznym dla wyników eksperymentów z ośrodków generujących wiązki rzadkich izotopów na całym świecie, a w szczególności z ośrodka Grand Accélérateur National d'Ions Lourds (GANIL) we Francji.

Co ważne, podejście zastosowane w projekcie MATNEC jest na tyle ogólne, że możne je zastosować do badania elementarnych trybów wzbudzeń w cząsteczkach oraz pomiędzy niskoenergetycznymi wzburzeniami kondensatów Bosego-Einsteina. Zbiorcze zachowania w jądrze atomowym, wyrażone jako bardzo regularne poziomy energii, mogą odegrać kluczową rolę w lepszym zrozumieniu silnie oddziałujących kwantowych systemów wielodziałowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zachowanie zbiorcze, egzotyczne jądra atomowe, struktura jądra, MATNEC, kwantowe układy wielociałowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę