Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

LAMUNIO — Wynik w skrócie

Project ID: 331806
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Modele służące lepszemu zrozumieniu izoprenu w atmosferze

Badacze wykorzystali dane laboratoryjne oraz modele matematyczne, aby lepiej zrozumieć chemię izoprenu znajdującego się w atmosferze.
Modele służące lepszemu zrozumieniu izoprenu w atmosferze
Izopren jest jednym z najbardziej powszechnych węglowodorów w atmosferze, podobny w tym względzie do metanu. Chemicy do tej pory nie uzyskali jednak danych dotyczących relacji izoprenu z innymi gazami z atmosfery.

Brak takiej wiedzy wpływa na modele globalnego systemu klimatycznego. Aby rozwiązać ten problem, wdrożono finansowany ze środków UE program LAMUNIO (Laboratory and modelling studies to understand isoprene oxidation), którego celem było zbadanie chemii izoprenu w górnej atmosferze za pomocą technik i modeli laboratoryjnych.

Korzystając z metody FAGE (fluorescence assay by gaseous expansion), która pozwala na pomiar niestabilnych związków, takich jak wodorotlenek (OH) i HO2 w powietrzu, badacze analizowali, w jaki sposób izopren wchodzi w interakcję z innymi substancjami. Dzięki pracom badaczy pomiary wykonywane metodą FAGE są o wiele dokładniejsze.

W ramach projektu LAMUNIO badano reakcje pomiędzy ozonem i izoprenem w celu określenia produktów wytwarzanych w różnych ciśnieniach i temperaturach. Badacze zidentyfikowali takie produkty jak metakryloaldehyd, metylowinyloketon i formaldehyd, na które nie ma wpływu temperatura reakcji.

Prace podjęte w projekcie LAMUNIO pozwoliły również na lepsze określenie produktów tworzonych w wybranych reakcjach chemicznych w atmosferze za pomocą metody FAGE.

Projekt LAMUNIO dostarczył nowych informacji dotyczących izoprenu, powszechnego ale często pomijanego składnika naszej atmosfery. Zdobyta wiedza ułatwi tworzenie dokładniejszych i bardziej wiarygodnych modeli klimatycznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Izopren, atmosfera, węglowodory, LAMUNIO, metoda FAGE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę