Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Dlaczego stabilność genomu jest tak ważna

Wierne powielenie materiału genetycznego jest niezbędne dla rozwoju i zachowania zdrowia. Integralność genomu jest uwarunkowana nie tylko dokładnością replikacji DNA, lecz również działaniem chromatyny, będącej zbiorem białek chroniących materiał genetyczny.
Dlaczego stabilność genomu jest tak ważna
Naukowcy podkreślają znaczenie organizacji DNA w chromatynę oraz szlaków jego naprawy dla utrzymania stabilności genomu. Oba te procesy, tj. szlak naprawy uszkodzeń DNA i dokładna replikacja chromosomów, są niezwykle istotne.

W ramach projektu CHRODIGI (Chromatin dynamics in genome integrity) pracowano nad identyfikacją molekuł uczestniczących w utrzymaniu integralności chromatyny oraz stabilności genomu. Naukowcy odkryli też wzajemne powiązania między regulatorami chromatyny i pewnymi czynnikami stabilności genomu.

Na przykładzie drożdży piekarniczych badacze analizowali dwa czynniki związane z chromatyną, konserwatywne ewolucyjnie: enzym INO80 i histon w wariancie H2A.Z. Oba te białka wiązane są z utrzymywaniem stabilności genomu, lecz mechanizm ich działania ochronnego nie został zbadany.

Wyniki wskazują, że w przypadku pęknięcia obu nici DNA gromadzenie się w miejscu uszkodzenia regulatorów chromatyny takich jak INO80 jest uwarunkowane etapem cyklu komórkowego. Co ciekawe, ich gromadzeniu towarzyszy obniżony poziom fosforylacji H2A.X. H2A.X jest wariantem H2A.Z, który aktywnie uczestniczy w naprawie DNA poprzez łączenie niehomologicznych zakończeń. Te prace, podważające dominującą teorię o roli chromatyny w odpowiedzi na uszkodzenia DNA, zostały opublikowane w Nature Reviews Genetics.

Zespół CHRODIGI odkrył związek między INO80 a siecią degradacji białek jądrowych. Wyniki sugerują, że remodelowanie nukleosomu za pośrednictwem INO80 poprzez rozpad polimerazy II RNA (RNAPII) jest wymagane do wzrostu komórek podczas narażenia na stres genotoksyczny.

To pierwsze badanie, w którym stwierdzono związek między regulacją chromatyny a wymianą białek jądrowych. Uczestnicy projektu planują obecnie zbadać zależności fizyczne i czynnościowe między chromatyną a siecią degradacji białek podczas metabolizmu DNA.

Stabilność chromosomów jest niezbędna dla podziałów i wzrostu komórek. Nieprawidłowa liczba chromosomów wskutek nierównego podziału między komórki potomne występuje niemal we wszystkich typach guzów litych. Poznanie najważniejszych czynników warunkujących stabilność genetyczną pomoże ujawnić mechanizmy zapobiegania chorobom.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Stabilność genomu, DNA, chromatyna, INO80, H2A.Z, guz lity
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę