Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ruten może zastąpić platynę w lekach

Leki na bazie rutenu mają właściwości przeciwnowotworowe i mogą stanowić skuteczniejszą alternatywę dla leków na bazie platyny, a także mieć mniej działań niepożądanych. Badacze z UE analizowali na poziomie molekularnym aktywację zawierających ruten inhibitorów białek.
Ruten może zastąpić platynę w lekach
Podczas projektu RUPPIIS (Ruthenium based protein-protein interaction inhibitor’s) zsyntetyzowano innowacyjne, fluorescencyjne kompleksy białkowe zawierające ruten, które mogą przenikać do komórek. Analizując liczne oddziaływania biologiczne zaobserwowano, jak te molekuły hamują interakcje białkowe prowadzące do powstania i progresji choroby.

Badacze zaprojektowali, zsyntetyzowali i badali mechanizmy działania i zachowania silnie funkcjonalizowanych kompleksów tris-bipirydyny i rutenu (II). Ponadto zsyntetyzowali ponownie pierwotną grupę kompleksów z kilkoma dodatkowymi elementami. Koncentrowali się na selektywnym wiązaniu z dużym powinowactwem do powierzchni białek, zwłaszcza cytochromu c, jak również wydajnym wychwycie przez ludzkie komórki embrionalne z linii nerkowej.

Niektóre ze związków były wychwytywane przez komórki i lokalizowały się w ich organellach. Ponadto pewne związki mają działanie cytotoksyczne, wywołując śmierć komórki, czyli apoptozę. Możliwe zastosowania silnie funkcjonalizowanych kompleksów tris-bipirydyny i rutenu (II) obejmują wnikające do komórek inhibitory oddziaływań białko-białko. Mogą też być w przyszłości stosowane jako sondy do obrazowania w badaniach diagnostycznych.

Projekt RUPPIIS wykazał, że bipirydynowe kompleksy białkowe zawierające ruten mogą stanowić narzędzia do badania reakcji na poziomie molekularnym. Ponadto mogą być wykorzystane jako czujniki do wykrywania nieprawidłowo działających białek oraz przyczynić się do tworzenia nowych, celowanych terapii molekularnych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ruten, białko, rozwój chorób, cytochrom c, diagnoza, środki terapeutyczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę