Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CR FREE EPAINT — Wynik w skrócie

Project ID: 267285
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Francja

E-powłoka elementów płatowca

Powlekanie elektrolityczne lub e-powlekanie to powszechnie stosowana i sprawdzona technologia w przemyśle motoryzacyjnym i przemyśle artykułów gospodarstwa domowego. Finansowany ze środków UE zespół naukowców opracował pierwszą e-powłokę o specjalnej formule spełniającej rygorystyczne wymagania przemysłu lotniczego.
E-powłoka elementów płatowca
Ta nowa e-powłoka zawiera prawie zerowe ilości lotnych związków organicznych lub innych niebezpiecznych zanieczyszczeń i nie zawiera żadnych metali ciężkich. Powstała ona w ramach finansowanego ze środków UE projektu CR FREE EPAINT (Development of a non chromated, Reach's compliant anodic electropaint, with very low volatile organic compounds, for high protection against electrochemical corrosion of pickled aluminium alloys used).

Od wprowadzenia e-powłoki w 1963 r. partnerzy projektu utrzymywali wiodącą pozycję w dziedzinie wykorzystania tej technologii. E-powlekanie jest procesem polegającym zasadniczo na zastosowaniu kąpieli. Podłoża przewodzące są zanurzane w kąpieli elektrycznie naładowanej farby. Cząsteczki farby są elektrycznie przyciągane do podłoża, co prowadzi do odkładania się ściśle upakowanej, izolowanej warstwy. Na koniec podłoże jest spiekane.

W ramach projektu CR FREE EPAINT zespół badawczo-rozwojowy opracował anodową e-powłokę do stosowania na różnych powszechnie wykorzystywanych w lotnictwie podłożach, w tym na stopie aluminium 2024. W rezultacie powstał wysokiej jakości produkt, który gwarantuje maksymalną przyczepność farby, zapewniając jednocześnie doskonałą ochronę przed korozją.

Opracowano system do e-powlekania w skali pilotażowej w celu wykazania, że nowa e-powłoka jest w pełni kompatybilna ze standardowymi środkami do obróbki wstępnej i powłokami nawierzchniowymi stosowanymi w przemyśle lotniczym. Budowa tej miniaturowej powlekarki umożliwiła naukowcom zbadanie praktycznych aspektów procesu e-powlekania w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Co ważne, zespół ocenił i zoptymalizował kluczowe parametry procesu.

Przemysł lotniczy odniósł zatem niewielki sukces w poszukiwaniu alternatywnych technologii, które mogą zastąpić farby i środki do obróbki wstępnej zawierające chrom. Głównym wyzwaniem jest osiągnięcie trwałości użytkowej dłuższej niż 30 lat w badaniach laboratoryjnych. Prace prowadzone w ramach projektu CR FREE EPAINT zapewniają konkretne dowody potwierdzające, że anodowa e-powłoka to technologia, której poszukiwali producenci płatowców.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Płatowiec, powlekanie elektrolityczne, lotnictwo, lotne związki organiczne, CR FREE EPAINT
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę