Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

TICMP — Wynik w skrócie

Project ID: 313652
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Podejścia do tolerancji w islamskich teoriach polityki

Połączenie analizy przekazów ustnych zebranych od migrantów i uchodźców przenoszących się z terenów plemiennych Pakistanu do największych miast, Lahore i Islamabadu, z analizą myśli politycznej dwóch wpływowych islamskich teoretyków polityki pozwoliło w innowacyjny sposób zbadać teorię i praktykę tolerancji we współczesnych społecznościach muzułmańskich.
Podejścia do tolerancji w islamskich teoriach polityki
W środowiskach akademickich badano dotychczas przede wszystkim kwestie konfliktu, natomiast istniejące mechanizmy tolerancji i pokojowego współistnienia nie były dotąd badane w kontekście wychodzenia poza koncepcje eurocentryczne.

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu TICMP (Tolerance in Contemporary Muslim Practice: Political Theory Beyond the West) zajęli się empirycznymi i teoretycznymi podejściami do tolerancji w głównie muzułmańskim kontekście Pakistanu. Łącząc dwa kierunki badań, stworzono nowe podejście do teorii polityki dla kontekstów innych niż zachodnie.

Na podstawie przekazów ustnych i wywiadów etnograficznych przeprowadzono analizę różnych znaczeń i koncepcji związanych z pokojowym współistnieniem. Równolegle definiowano granice liberalnych pojęć tolerancji, analizując rolę tolerancji w myśli politycznej dwóch wpływowych teoretyków islamskich: Abula Ala Maududiego i Javeda Ghamidiego. Wyniki badań podkreślają silne powiązania między tolerancją i sprawiedliwością w teorii i praktyce tradycji islamskiej.

Poprzez zorganizowane konferencje i seminaria wspomagano też rozwój społeczności i sieci badaczy europejskich zajmujących się innymi niż zachodnie teoriami polityki oraz metodami porównawczymi w politologii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Islamska myśl polityczna, badania porównawcze teorii polityki, tolerancja, sprawiedliwość, Pakistan, tereny plemienne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę