Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

OPTION — Wynik w skrócie

Project ID: 246969
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Niderlandy

Lepsze polityki dotyczące transportu dzięki analizie wszystkich uczestników

W wielu analizach sieci transportu nie zintegrowano wszystkich podmiotów mających wpływ na ten sektor, co przekłada się na niedoskonałe formułowanie polityki i tworzenie systemów. Nowe badania pozwolą przezwyciężyć te ograniczenia.
Lepsze polityki dotyczące transportu dzięki analizie wszystkich uczestników
W analizach sieci transportu często zaniedbuje się rolę dużych podmiotów działających bardzo aktywnie na rynkach transportowych, między innymi prywatnych operatorów infrastruktury lub usług, firm ubezpieczeniowych i producentów pojazdów, które bardzo udzielają się na rynkach transportowych i mają duży wpływ na wyniki. Prowadzi to do poważnych błędów w tworzeniu efektywnych sieci i zarządzaniu nimi, co dodatkowo pogarszają niewyważone oceny i rekomendacje polityczne.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu OPTION (Optimizing Policies for Transport: accounting for Industrial Organisation in Network markets) zajęto się rozwiązaniem tego problemu z wykorzystaniem nowych podejść pozwalających lepiej modelować transport poprzez uwzględnianie zachowań dużych podmiotów. Dążono do zdefiniowania modeli opisujących wpływ działań tych podmiotów na osiąganie równowagi sieci i kształtowanie lepszych polityk dotyczących transportu dla sprawniejszego funkcjonowania sieci.

Uwzględniono między innymi podmioty zajmujące się ubezpieczeniami, bezpieczeństwem ruchu, pojazdami zautomatyzowanymi i elektrycznymi, usługami taksówkarskimi, lotnictwem, prywatnymi drogami i transportem publicznym, dążąc do bardziej całościowej oceny polityk dotyczących transportu. Stwierdzono, że zrozumienie wpływu poszczególnych podmiotów na równowagę tych rynków ma kluczowe znaczenie dla nakreślenia przyszłości sektora transportu. Co więcej, zignorowanie działań większych podmiotów mogłoby negatywnie wpłynąć na dobrobyt społeczeństwa i sprawność funkcjonowania całego sektora.

Podkreślono konieczność integrowania różnych uwarunkowań dotyczących zaangażowanych podmiotów dla poprawnej oceny ich wpływu. Wskazano tu między innymi liczbę i wielkość podmiotów, zasięg w obrębie sieci, rodzaj kapitału (publiczny lub prywatny), komplementarność i pokrywanie się świadczonych usług wśród podmiotów, interakcje między klientami oraz wymienność usług świadczonych przez podmioty.

W ramach projektu zajęto się też tematyką modelowania zatorów poprzez porównanie statycznych i dynamicznych technik modelowania zatorów. Ma to duże znaczenie dla strategicznych interakcji między podmiotami i dla formułowania polityki. W zakresie modelowania dynamicznego stwierdzono, że odpowiednie planowanie podejmowania decyzji ma doniosłe implikacje dla wyceny czasu i opóźnień w realizacji harmonogramów, wspomagając formułowanie i ewaluację optymalnej polityki dla lepszych sieci transportowych. Nie ulega wątpliwości, że bliższe spojrzenie na funkcjonowanie dużych podmiotów i rynków sieciowych w tym sektorze przyczyni się w dłuższej perspektywie do sprawniejszego działania sektora transportowego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Sieci transportu, równowaga sieci, polityki dotyczące transportu, modelowanie transportu, modelowanie zatorów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę