Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

ETHIO-SPARE — Wynik w skrócie

Project ID: 240720
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Niemcy

Badanie i ochrona cyfrowa starożytnych etiopskich rękopisów

Bogate zasoby rękopisów etiopskich były gromadzone już od późnej starożytności, jednak konieczne są szybkie działania, aby zapobiec ich bezpowrotnemu zniszczeniu. To właśnie przyjęto za cel jednej z inicjatyw europejskich.
Badanie i ochrona cyfrowa starożytnych etiopskich rękopisów
W etiopskich klasztorach i kościołach nadal przechowywanych jest około 200 000 rękopisów dokumentujących historię chrześcijaństwa w tym kraju. Rękopisy są składowane w tradycyjnych księgozbiorach eklezjastycznych, które z każdym dniem są coraz bardziej zagrożone. Większość manuskryptów wciąż jest niezarejestrowana i niezbadana.

Za cel finansowanego ze środków UE projektu ETHIO-SPARE (Cultural heritage of Christian Ethiopia: Salvation, preservation and research) przyjęto zarejestrowanie i zbadanie tych rękopisów oraz zapewnienie ich przetrwania w postaci cyfrowej.

Partnerzy projektu ETHIO-SPARE odwiedzili i zbadali biblioteki w ponad 100 obiektach eklezjastycznych, w tym obiektach dotychczas nieznanych społeczności akademickiej. Dokonano digitalizacji około 2000 rękopisów, w większości nieznanych. Zidentyfikowano przy tym kilka mniej znanych regionów, które uznano za istotne dla badań historii i kultury piśmiennictwa w Etiopii.

Partnerzy projektu fotografowali dzieła sztuki, prowadzili wywiady z lokalnymi znawcami historii i skrybami oraz analizowali skład dawnych atramentów używanych w manuskryptach. Systematyczne rejestrowanie danych GPS pozwoliło stworzyć uzyskać zupełnie nową wiedzę na temat rozmieszczenia zabytków kultury etiopskiej. W przypadku niektórych zagrożonych obiektów dokonano pomiarów i modelowania 3D, aby zachować je dla potomności w postaci cyfrowej.

Stworzono internetową bazę danych zawierającą opisy bibliotek eklezjastycznych i ich zawartości, w tym katalog ponad 1000 rękopisów oraz strukturyzowane opisy i obrazy ponad 130 dzieł sztuki.

Program konserwacji terenowej realizowany w ramach projektu ETHIO-SPARE umożliwił zakonserwowanie kilku cennych rękopisów i przywrócenie ich do pierwotnego stanu. Przeprowadzono gruntowną modernizację pomieszczeń magazynowych w siedmiu bibliotekach eklezjastycznych. Przeszkolono też licznych urzędników kościelnych i państwowych w odkrywaniu i rejestrowaniu skarbów kulturalnych Etiopii. Dzięki współpracy i wymianie wiedzy z innymi inicjatywami badawczymi możliwe było wspomaganie badań na kluczowych stanowiskach historycznych i promowanie ich jako potencjalnych atrakcji turystycznych.

Prace projektu ETHIO-SPARE przyniosły liczne odkrycia dotychczas nieznanych źródeł pisanych. Pozwoliło to zaprezentować całemu światu bogactwo etiopskiej kultury chrześcijańskiej. Dziesiątki artykułów opublikowanych przez partnerów projektu wniosły istotny wkład w badania nad orientalnymi i afrykańskimi kulturami piśmiennictwa.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania rękopisów, ochrona cyfrowa, Etiopia, ETHIO-SPARE, dziedzictwo kulturowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę