Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

AFRICA-GHG — Wynik w skrócie

Project ID: 247349
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Włochy

Lasy afrykańskie i ich znaczenie w budżecie gazów cieplarnianych

Naukowcy z UE zbadali afrykańskie lasy równikowe w związku z emisją gazów cieplarnianych. Doszli do wniosku, że chociaż lasy są pochłaniaczem dwutlenku węgla to mogą być również źródłem innych gazów cieplarnianych, a wycinki drzew i oczyszczanie terenu jeszcze bardziej pogarszają sytuację.
Lasy afrykańskie i ich znaczenie w budżecie gazów cieplarnianych
Badacze coraz bardziej zdają sobie sprawę ze znaczenia afrykańskich lasów tropikalnych w aspekcie globalnej zmiany klimatu, chociaż przeprowadzone badania nie są wystraczająco szczegółowe. Lasy odgrywają bardzo dużą rolę w sekwestracji związków węgla, a wylesianie zwiększa uwalnianie dwutlenku węgla.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu AFRICA-GHG (AFRICA-GHG: the role of African tropical forests on the greenhouse gases balance of the atmosphere) przeanalizowano salda różnych gazów cieplarnianych w związku z biogeochemiczną dynamiką lasów. Zbadano określone zmiany w tym dotyczące dwutlenku węgla, wody, tlenku dwuazotu i metanu, z których większość stanowi groźne gazy cieplarniane. W badaniu porównano również skutki wycinki drzew na uwalnianie gazów, a wyniki porównano z danymi z nienaruszonych tropikalnych lasów deszczowych. Zespół zastosował różne techniki, np. kowariancję wirów, teledetekcję, LIDAR oraz zaawansowane pomiary emisji z gleby.

Przeprowadzone prace pokazały, że Afryka stanowi mały pochłaniacz dwutlenku węgla (pochłaniając większą ilość tego gazu niż ją emitując), a emisje metanu i dwutlenku azotu sprawiają, że kontynent ten jest źródłem gazów cieplarnianych.

Deszczowe lasy tropikalne zwiększają sekwestrację dwutlenku węgla. Proces ten jest realizowany nie poprzez wzrost drzew, ale poprzez glebową sekwestrację związków węgla lub wypłukiwanie.

Wycinka drzew powoduje długoterminową degradację biomasy i różnorodności biologicznej lasów, a oczyszczanie terenu na potrzeby rolnictwa przyczynia się do uwalniania dużych ilości dwutlenku węgla i dwutlenku azotu. Zespół doszedł do wniosku, że wylesianie powoduje uwalnianie o wiele więcej gazów cieplarnianych niż nienaruszone lasy mogą pochłonąć.

Projekt ułatwił oszacowanie głównego salda gazów cieplarnianych w odniesieniu do naturalnych oraz wyciętych lasów. Badania ukazały skutki wycinki lasów afrykańskich związanych z gazami cieplarnianymi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Afryka, lasy, zmiana klimatu, gazy cieplarniane, ciągłe zmiany, biomasa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę