Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

UNCLE — Wynik w skrócie

Project ID: 239621
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Duży potencjał nowej chemii uranu

Gospodarka odpadami radioaktywnymi jest trudna, ponieważ wciąż nie mamy informacji na temat chemii aktynowców, takich jak uran. Badaczom udało się stworzyć możliwości otwierające drogę do opracowania nowego rodzaju chemii, a zatem do rozwiązania tego problemu.
Duży potencjał nowej chemii uranu
Poznana chemia uranu pozostaje w tyle za resztą tablicy okresowej, ponieważ pierwiastek ten jest bardzo rzadki i trudny w obsłudze. Ta wciąż mało poznana chemia może być kluczem do rozwiązania problemów z odpadami jądrowymi związanymi z uranem. W tym celu wymagane są jednak dalsze badania.

Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu UNCLE (UNCLE: Uranium in non-conventional ligand environments) podjęli inicjatywę zmierzającą do wyjaśnienia, w jaki sposób uran podlega wiązaniom chemicznym i jak wpływa to na jego reaktywność.

Badacze przygotowali kilka kompleksów uranu stabilizowanych na cząsteczkach organicznych, które można wiązać z uranem. Było to konieczne, aby zapobiec rozłożeniu uranu.

Uczestnicy projektu UNCLE opracowali nowe metody 15-krotnie zwiększające liczbę wiązań uranometalowych. Badaczom udało się również połączyć dwie cząsteczki tlenu węgla i przekształcić ją na bardziej złożoną cząsteczkę organiczną.

Grupa badawcza odkryła cząstki uranu wykazujące właściwość zwaną magnetyzmem pojedynczej cząsteczki (SMM). Cząsteczki SMM mają duże znaczenie ze względu na zastosowanie w pamięciach masowych o ultrawysokiej gęstości lub obliczeniach kwantowych.

Wyniki potwierdzają, że wiązania uranometalowe otwierają drogę do tworzenia niekonwencjonalnych kompleksów uranu. Nowe cząsteczki i lepsze zrozumienie chemii aktynowców ułatwi gospodarkę odpadami radioaktywnymi oraz umożliwi nowe zastosowanie w badaniach chemicznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Uran, chemia, odpady radioaktywne, aktynowce, wiązania uranometalowe, magnetyzm pojedynczej cząsteczki
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę