Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

PGPE — Wynik w skrócie

Project ID: 240830
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Polska

Porównanie krajów postkomunistycznych pod względem publicznego nastawienia do dóbr publicznych

Ze względu na komunistyczną przeszłość i bezpośrednie doświadczenia z transformacją ustrojową kraje Europy Środkowej i Wschodniej stanowią szczególnie trudne środowisko dla wytwarzania dóbr publicznych.
Porównanie krajów postkomunistycznych pod względem publicznego nastawienia do dóbr publicznych
Za cel finansowanego ze środków UE projektu PGPE (Public goods through private eyes. Exploring citizens' attitudes to public goods and the state in central eastern Europe) przyjęto poszerzenie wiedzy na temat kluczowych czynników determinujących rządy demokratyczne i ekspansję zasad demokratycznych w młodych demokracjach.

Zaprojektowano i przeprowadzono obszerne, międzynarodowe badanie porównawcze dotyczące czynników determinujących publiczne nastawienia i zachowania względem dóbr publicznych w 14 krajach postkomunistycznych. Uzyskane dane połączono z szerszym zestawem istniejących wskaźników w kontekście struktur instytucji. Wśród wskaźników znalazły się przemiany społeczne, reformy polityczne i gospodarcze oraz spuścizna historyczna postkomunistycznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Badacze przyjrzeli się nastawieniom obywateli do dóbr publicznych i zasobów ze wspólnej puli, na przykład służby zdrowia, edukacji i środowiska, łącząc podejścia z zakresu polityki, socjologii, ekonomii i psychologii.

Skupiono się na ujawnieniu mechanizmów współpracy wśród obywateli oraz między obywatelami a państwem w kontekście dostarczania dóbr publicznych i zasobów ze wspólnej puli.

Wykorzystując nowatorskie metodologie projektu, przeprowadzono wywiady łącznie z 21 000 osób z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier.

Dane zebrane w ankietach łączono z różnorodnymi wskaźnikami społecznymi i gospodarczymi opisującymi bezpośrednie otoczenie i kraj respondenta. Przeprowadzone badanie stanowi bogate źródło informacji dla teoretyków i decydentów politycznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Postkomunistyczne, nastawienie obywateli, dobra publiczne, PGPE, zasoby ze wspólnej puli
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę